Top 10 ideeën burgerparticipatie

  1. Komen tot afstemming en informatie-uitwisseling tussen Wmo raden
  2. Bij regionale thema’s werken met afgevaardigden van Wmo raden
  3. Burgers met behoeften en aanbod verbinden
  4. Per wijk een eigen communicatieplatform
  5. Gebruik maken van sociale structuur in een wijk/dorp, denk aan ondernemersraden, bedrijven, openbare gelegenheden, verenigingen, sociale platforms (zoals jongerennetwerk) hulpverleningsnetwerk
  6. Mensen zorgpunten laten verdienen, in te wisselen als ze zelf zorg nodig hebben
  7. Bewonerstevredenheid meten via interviews met bewoners id wijk
  8. Resultaten bewonerstevredenheid verwerken in beleid
  9. Positief ruilsysteem opbouwen op basis van verschillen in de wijk
  10. Combinaties zoeken van  mensen die elkaar aanvullen
Auteur Stef Harweg Uitgever Zorgbelang Gelderland Datum 28-11-2013
Download