Wmo-raden werken samen in Rivierenland

DSC 3767

Oprichting van Netwerk Wmo-raden Rivierenland
De Wmo-raden in Rivierenland werken nauw samen onder bezielend voorzitterschap van Joyce Ulijn.  Naast haar drukke baan en haar vrijwilligerswerk als voorzitter van de Wmo-raad in Tiel zet zij zich in voor de burgerparticipatie in Rivierenland.  “We hebben samen zoveel kennis in huis. In de Wmo-raden in Rivierenland zijn zo’n 150 burgers actief. Waarom zouden we ons allemaal druk maken over bijvoorbeeld de regiotaxi? Dat kan efficiënter door samen te werken.”

Met alle veranderingen in de zorg krijgen de gemeenten meer verantwoordelijkheden. In de regio Rivierenland werken de gemeenten nauw samen in de verschillende programmaraden. “Als Wmo-raden willen we vroegtijdig betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding. We willen meedenken. Dat kan alleen als we samenwerken.” Onder het motto ‘Krachten bundelen en kennis delen; lokaal wat moet en regionaal wat kan’  en met een intentieovereenkomst, gaan de raden aan de slag.

Verbinden
Joyce staat geen gemakkelijke taak te wachten: “Natuurlijk zijn er verschillende belangen, ideeën en verwachtingen. We gaan uit van wat ons samen bindt en willen juist recht doen aan de ‘couleur locale’. We focussen ons op het effect van regionaal beleid voor de burgers met en zonder beperking in Rivierenland. Bij de lokale paragraaf is de lokale Wmo-raad aan zet.”

Samen met Alhard Hungerink (Wmo-raad Buren) is Joyce het ‘gezicht’ van de Wmo-raden in de regio. Zij volgen regionale ontwikkelingen en zoeken naar verbindingen tussen de tien Wmo-raden. “Het netwerk komt zo’n 4 keer per jaar bijeen. We gaan met expertgroepen werken. Deze flexibele groepen worden gevormd door de experts van de diverse Wmo-raden en ervaringsdeskundigen zoals cliëntenraden van instellingen, patiëntenorganisaties, ouders en jongeren rondom thema’s.” Op deze wijze zijn de Wmo-raden toegerust om te adviseren over toekomstige beleidsvraagstukken.

Jongeren
Met het voordragen van Joyce als voorzitter van het Netwerk krijgen de raden een jong gezicht. “Ook jonge mensen hebben te maken met de Wmo en alle veranderingen die op stapel staan. We kunnen ons niet afzijdig houden,” aldus Joyce die daarmee een oproep doet aan jongeren om zich te roeren en actief te worden. “We hebben het allemaal druk. Mensen van mijn generatie zijn bezig met hun carrière, denken over wel of juist niet kiezen voor kinderen, studie, sport en zijn soms mantelzorger. Maar het beleid dat gemeenten maken, grijpt in in ieders leven. Ik wil de stem laten horen van alle burgers, ook die van mijn generatie.”

Ga naar het vorige artikel     Ga naar het volgende artikel

Auteur Joke Stoffelen Uitgever Zorgbelang Gelderland Datum 19-12-2013
Download