Actieve participatie in Jeugdbeleid

“Morgen loop ik twee passen harder omdat ik weet…
voor haar doe ik het!”

U bent als gemeente zijnde hard bezig om de transitie, maar vooral de transformatie van de Zorg voor Jeugd vorm te geven. Het uitgangspunt daarbij is zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij ouders, kinderen en jongeren te organiseren. Maar wat willen zij? Wat vinden zij belangrijk? Om hier antwoord op te krijgen is het van belang dat alle betrokken partijen in gesprek gaan en blijven met de mensen om wie het echt gaat, namelijk burgers en cliënten.

Ondersteuningsbehoeften
Voldoet uw beleidsplan Jeugd aan de ondersteuningsbehoeften van jongeren en ouders? Zijn cliënten betrokken bij de totstandkoming van dit beleidsplan? Organiseert uw gemeente laagdrempelige hulp op maat? Biedt het beleidsplan ruimte voor professionals om te komen tot innovatieve- en maatwerkoplossingen? Staat de veiligheid van het kind voorop?

Zorgbelang Gelderland helpt kinderen, jongeren en ouders bij het onder de aandacht brengen van hun ervaringen en wensen. Wij organiseren en faciliteren contactmomenten waarbij we burgers, overheid en professionals met elkaar in contact brengen. De informatie die hieruit voortkomt is onmisbaar voor goed jeugdbeleid, het passend maken van het hulpaanbod en het ondersteunen bij vragen rondom opvoeden en opgroeien.

Doe de checklist
Een mooi voorbeeld hiervan is het project Handen in één, een initiatief van Stichting Oudernetwerk Jeugdzorg, het JongerenPlatform en de Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg. Zij hebben samen de handen ineen geslagen om de ondersteuningsbehoeften van jongeren en (hun) ouders kenbaar te maken bij gemeenten en met hen het gesprek aan te gaan. Benieuwd? Voor meer informatie kunt u kijken op www.handenin1.nl. Doe de checklist en kijk of uw beleidsplan rekening houdt met de ondersteuningsbehoefte van jongeren en ouders.

Van informeren tot co-creëren
De basis voor elke vorm van participatie wordt gevormd door een lokaal en regionaal netwerk van jongeren en ouders. Zorgbelang Gelderland brengt alle lokale en regionale partijen in kaart en bouwt aan relaties en onderlinge uitwisseling om voor u een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de wensen en behoeften. Daarnaast worden verschillende participatiemethodieken ingezet om deze uitwisseling zo goed mogelijk en op maat te faciliteren. Kijk voor de verschillende methodieken op www.zorgbelanggelderland.nl

Advies over actuele thema's binnen de transitie jeugdzorg
Een mooi voorbeeld van een goed functionerend netwerk is Samen Sterk, dit netwerk bestaande uit jongeren, ouders en professionals geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele thema’s binnen de transitie jeugdzorg. Deze thema’s dragen zij zelf aan, maar dit gebeurt ook door beleidsmakers. Zorgbelang Gelderland faciliteert en ondersteunt dit netwerk in samenwerking met JIJ Utrecht om de dialoog op gang te brengen.
Voor meer informatie kijk op
http://www.tranformatiejz.nl/samenwerking/participatie/.

Meer informatie?
Regio Rijn IJssel – Achterhoek Linda van Kooij lindavankooij@zorgbelanggelderland.nl
Regio Noord Veluwe – Oost Veluwe en Food Valley Jasmijn van de Pol jasmijnvandepol@zorgbelanggelderland.nl
Regio Nijmegen Rivierenland Lineke van Hal
linekevanhal@zorgbelanggelderland.nl

Auteur Jasmijn van de Pol Uitgever Zorgbelang Gelderland Datum 11-03-2014
Download