Feiten

  • Naam: Aandacht voor Iedereen
  • Start: 01 januari 2012
  • Voor wie: Wmo-raden, Raden Sociaal domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten
  • Locatie: Landelijk, regionaal en lokaal

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Joke Stoffelen Neem gerust contact op over het AVI project. Neem contact op

Aandacht voor Iedereen

Ook in 2017 zijn lokaal en regionaal Aandacht voor Iederen (AVI)-adviseurs actief om Wmo-raden, Raden Sociaal domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen bij de veranderingen in het sociale domein. 

De focus ligt op het betrekken van inwoners en cliënten bij vraagstukken die voor hen essentieel zijn.

Het programma ‘Aandacht voor iedereen' is een initiatief van de Nederlandse Patiëntenfederatie, Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, Zorgbelang en de Koepel van Raden Sociaal Domein.
Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Ons AVI-aanbod

Lokale initiatieven
Op verschillende manieren worden lokaal groepen burgers en cliënten gestimuleerd, ondersteund en geïnspireerd om hun plek in te nemen ten aanzien van alle veranderingen die plaatsvinden in het sociaal domein. In het programma geven wij ook bekendheid aan inspirerende en vernieuwende lokale initiatieven en vragen wij aandacht voor de vraagstukken die voor inwoners en cliënten belangrijk zijn.

Ervaringen delen
Vanwege hun activiteiten en hun netwerken weten AVI-adviseurs wat er lokaal/regionaal speelt onder de doelgroep van het programma. Zij delen hun ervaringen en netwerken met de beleidsmedewerkers van de landelijke koepels. Deze kennis en netwerken kunnen de beleidsmedewerkers op landelijk niveau weer gebruiken bij de beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging. Op hun beurt helpen de beleidsmedewerkers de AVI-adviseurs bij het verwerven van kennis over thema’s als de participatiewet, de jeugdwet, wonen, aangepast onderwijs en mobiliteit. Deze kennis wordt door de adviseurs benut bij al hun lokale en regionale activiteiten.

Onze contactpersonen in de regio

Blijf op de hoogte!

Op de website www.aandachtvooriedereen.nl vindt u nieuws, ontwikkelingen en inzichten, goede voorbeelden en methoden. 
Ook verschijnen er regelmatig kennisdossiers met een specifiek onderwerp.

Stuur door!

Stuur door