Burgerinitiatieven Leefbaarheidsalliantie

Feiten

  • Naam: Burgerinitiatieven Leefbaarheidsalliantie
  • Start: 01 mei 2013
  • Voor wie: Mensen die actief zijn of interesse hebben voor burgerinitiatieven en burgerparticipatie
  • Locatie: Gelderland en utrecht

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Joke Stoffelen Neem contact op

Burgerinitiatieven Leefbaarheidsalliantie

Burgerinitiatieven zijn sterk in opkomst. Maar wat is een burgerinitiatief? En wat gebeurt er in Gelderland en Utrecht?

Bij burgerinitiatieven gaat het om een gezamenlijk, georganiseerd initiatief van burgers. Het doel is het inzetten van de krachten en talenten van burgers voor het realiseren van veranderingen in hun eigen omgeving. Dit gebeurt door het verbeteren van de leefbaarheid van een wijk of dorp, het vernieuwen van het aanbod van zorg en welzijn of het stimuleren van het meedoen aan de samenleving van mensen zonder en met een beperking.

Gelderse initiatieven
In Gelderland zijn tal van initiatieven actief. Van een logeerhuis voor kinderen met een verstandelijke beperking in de Achterhoek,  een Zorgzame Buurt in Nijmegen tot een wijkhuiskamer in Groesbeek. Initiatieven met allemaal verschillende doelen, doelgroepen en organisatieconstructies.

Ondersteuning van burgerinitiatieven
Ingrijpende veranderingen als de decentralisaties vragen om een andere aanpak en om vernieuwende ideeën. Zorgbelang volgt de initiatieven met grote belangstelling. Immers, innovatie komt vaak van kleine initiatieven en ondernemende burgers. We willen weten of de vraag van de mensen met deze initiatieven beter wordt beantwoord. En we willen de initiatieven ondersteunen door kennis, advies en ondersteuning op maat.  Door het organiseren van bijeenkomsten willen we de discussie over burgerinitiatieven en beleid stimuleren.

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vier door de provincie gesubsidieerde samenwerkende organisaties die initiatieven van actieve bewoners ondersteunen. Het gaat om: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum partner met elan en Zorgbelang Gelderland/Utrecht.

Voor meer informatie over de Leefbaarheidsalliantie, zie: www.leefbaarheid.gelderland.nl.

Contact
Wilt u contact met de medewerkers van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland vanuit Zorgbelang?
U kunt ondersteuning krijgen bij uw burgerinitiatief. Neem contact op met:

Hanneke Schut, hannekeschut@zorgbelanggelderland.nl
Stef Harweg, stefharweg@zorgbelanggelderland.nl
Antoinette Meys, antoinettemeys@zorgbelanggelderland.nl
Jennifer van Leur, jennifervanleur@zorgbelanggelderland.nl

Stuur door!

Stuur door