Cliëntenparticipatie (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/clientenparticipatie-methodieken/)

Feiten

  • Naam: Cliëntenparticipatie

Vragen?

Projectcoordinator Manager Petra Pouwels Werken aan uw kwaliteit van zorg en daarbij het perspectief van uw burger, klant of gebruiker voorop stellen? Informeer bij mij wat voor u de mogelijkheden zijn. Neem contact op

Cliëntenparticipatie

Voor gemeenten, organisaties en instellingen biedt Zorgbelang Inclusief advies en ondersteuning bij cliëntenparticipatie. U streeft naar kwaliteit van uw dienstverlening? En u wilt echt weten wat cliënten van uw dienstverlening vinden en wilt ze erbij betrekken? 

Vormen van cliëntenparticipatie zijn onder andere:

  • panelgesprek
  • spiegelgesprek
  • focusgroep
  • digitaal panel

Dit zijn beproefde methoden om te achterhalen wat de ervaringen en wensen van uw burgers, klanten of zorgvragers zijn.

Samen met u?
Medewerkers van Zorgbelang passen deze vormen van cliëntenparticipatie vaak toe in samenwerking met of in opdracht van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en apotheken. Hierbij staat de ervaring en het perspectief van uw cliënt centraal. Want duurzame oplossingen bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat.

Clientenparticipatie 1Jpg

Diensten op maat
We maken onze diensten altijd op maat, afgestemd op de vraag van de klant. Dat kan een cliëntenraad of een gemeente zijn, een zorgaanbieder, verzekeraar, instelling of burgerinitiatief.

Voorbeelden van dienstverlening door Zorgbelang:

  • een cliëntenraad binnen uw organisatie bijscholen en/of ondersteunen bij haar functioneren.
  • een cliënttevredenheidonderzoek opzetten en uitvoeren.
  • onafhankelijke klachtopvang verzorgen
  • samen met u zorginnovaties ontwikkelen en implementeren op basis van ervaringen van uw cliënten.


Aangesloten organisaties

Bij Zorgbelang Inclusief zijn meer dan 475 cliëntenorganisaties aangesloten. Zorgbelang bundelt de kracht van patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden. Onze brede achterban levert u input vanuit de gebruiker van zorg.

Methodieken voor u
Zorgbelang Inclusief heeft een overzicht gemaakt met een aantal methodieken voor cliëntenparticipatie.

Bekijk hier de participatiemethodieken Langdurige zorg

Bekijk hier de participatiemethodieken Jeugdhulp

U kunt de geprinte versie van de methodieken ook opvragen via info@zorgbelanginclusief.nl.

 

Stuur door!

Stuur door