Dilemma's bij dementie: in gesprek met mantelzorgers

Feiten

  • Naam: Dilemma's bij dementie: in gesprek met mantelzorgers
  • Start: 10 april 2015
  • Voor wie: Alle mensen die te maken hebben met dementie
  • Locatie: Gelderland en Utrecht

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Miriam Stolten Neem contact op

Dilemma's bij dementie: in gesprek met mantelzorgers

Als naaste van iemand met dementie loop je tegen vragen aan waarop geen pasklaar antwoord is.
Is het autorijden nog verantwoord of moeten we de sleutels afpakken? Moet je iemand dwingen om te douchen? Wanneer besluit je tot verpleeghuisopname en hoe zorg je dat je zelf overeind blijft?

De antwoorden en keuzen ontstaan vaak in de tijd.
Soms kun je ze vooruit schuiven maar er komt een moment dat een besluit moet worden genomen.
In een zestal films vertellen mantelzorgers over hoe zij tot hun keuzes zijn gekomen en welke afwegingen daarbij speelden. Met hun verhaal kunnen zij op deze manier mantelzorgers tot steun zijn. De films dragen bij aan herkenning, erkenning en bieden alternatieven om met belastende situaties om te gaan.

Belevingswereld
Daarnaast dragen de films bij aan een beter begrip voor de dilemma’s van de mantelzorgers. Met name de (negatieve) reactie die mantelzorgers ervaren van de omgeving, wanneer de naaste naar het verpleeghuis moet, geeft een extra klap op het schuldgevoel en het verdriet dat de mantelzorger al heeft. (Aanstaande) zorgverleners krijgen door de films meer inzicht in de emotionele belasting van mantelzorgers en hoe zij hier effectiever op in kunnen spelen. De films geven kortom inzicht in de belevingswereld van de mantelzorger. 

Zes dilemma's, zes films
De films duren ieder ca. 15 minuten. Als u op de titels klikt, kunt u de films via You Tube bekijken.


In dialoog over de films

In samenwerking met het Programma Zorg Verandert is het nu mogelijk om aan de hand van de films in dialoog te gaan over het gewenste thema. De rust in de dialoog geeft mantelzorgers de ruimte om stil te staan bij zichzelf, hun eigen situatie en behoeften. Door te luisteren naar de ander ontstaat de kans om mee te denken en te leren van elkaars ervaringen. U kunt als organisatie, verpleeghuis of gemeente deze dialoog nu kosteloos organiseren voor uw mantelzorgers. Voor meer informatie neemt u contact op met: miriamstolten@zorgbelanggelderland.nl

Handleiding voor professionals
De zes films zijn goed te gebruiken in Alzheimer Cafés, voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen. Hieronder vindt u de bij zes films behorende handleidingen die als leidraad kunnen dienen om met elkaar in gesprek te gaan. Er worden verschillende werkvormen beschreven die helpen om de film goed in te zetten.

Colofon
De films zijn in opdracht van Alzheimer Nederland gemaakt door Beatrijs Hoeven. De productie kwam tot stond samen met Zorgbelang Gelderland/Utrecht, Icare en Netwerk Dementie Noordwest Veluwe. Achmea, Fonds Sluyterman van Loo en Provincie Gelderland maakten de films mogelijk.

Stuur door!

Stuur door