Feiten

  • Naam: Eenzaamheid en isolement
  • Start: 01 maart 2014
  • Voor wie: Voor iedereen die in gesprek wil over eenzaamheid
  • Locatie: Gelderland en Utrecht

Eenzaamheid en isolement

Eenzaamheid is het zelf ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan kwaliteit van bepaalde sociale relaties. Of te wel: Het gevoel dat de aanwezige contacten niet aan iemands behoefte voldoen.

Eenzaamheid verlichten
Als het om het verminderen van eenzaamheid gaat, wordt er snel in oplossingen gedacht binnen het bestaande voorzieningenaanbod. Deze oplossingen gaan dan al snel voorbij aan de vraag van mensen zelf. Om eenzaamheid daadwerkelijk te verlichten is het nodig om op laagdrempelige wijze aan te sluiten bij de leefwereld van mensen die zich eenzaam voelen. Alleen al het gesprek aangaan over eenzaamheid, is een eerste stap in het verminderen van eenzaamheid.

Handreiking én een spel
Aan de hand van een praktische handreiking én een spel over eenzaamheid kunnen burgers, vrijwilligers, zorgverleners en andere betrokkenen laagdrempelig écht in gesprek over eenzaamheid met mensen die zich eenzaam voelen. Dé basis voor maatwerk!

Bekijk hier: de praktische handreiking ‘Ik zie je’

Lees hier meer over het spel: www.eigenwijsspel.nl

Voor wie
Voor iedereen die in gesprek wil over eenzaamheid: mensen met of zonder lichamelijke/psychische beperkingen (van alle leeftijden en achtergronden), zorgverleners, mantelzorgers, maatjes, wijkbewoners, familie, etc.

Ervaringen met de ‘Uitbreidingsset Eenzaamheid’
'We waren verrast dat mensen zoveel vanuit zichzelf vertelden, normaal praten ze nooit zoveel. Deze groep komt al jaren bij het dagactiviteitencentrum, maar over deze thema’s hebben we het nooit zo openhartig over gehad. Er was afwisseling tussen serieuze gesprekken over lastige situaties en leuke momenten waarbij er ook veel gelachen werd.'
Begeleider van ouderen van 80+. 
Deze groep komt 2 keer per week bij elkaar.

Eenzaamheid Vrije Tijd

Stuur door!

Stuur door