GezondVeluwe: zorg in nieuwe vorm (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/gezond-veluwe/)

Feiten

 • Naam: GezondVeluwe: zorg in nieuwe vorm
 • Start: 01 juni 2016
 • Voor wie: Voor iedereen in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde
 • Bekijk project: GezondVeluwe

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Imke Bardoel Wilt u meer informatie over Gezond Veluwe en de manier waarop we vorm geven aan goede en betaalbare zorg? Neem dan contact met mij op. Neem contact op

GezondVeluwe: zorg in nieuwe vorm

In de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde wordt hard gewerkt om de zorg en ondersteuning meer in samenwerking op te gaan pakken. Waarbij zorg en ondersteuning meer aansluit bij de behoeften van de mensen die het nodig hebben, dichtbij de thuissituatie waar het kan. 

Vitaal oud worden

Zorgbelang Inclusief richt zich in dit project met name op het ophalen van de behoeftes en ervaringen van ouderen. Centraal staat hierbij de vraag: 'Wat heeft u nodig om vitaal oud te worden in uw gemeente?'

Wat willen we bereiken?

 • Verbeteren van de ervaren gezondheid:
  minder zorg is nodig, mensen zijn langer zelfredzaam, het welbevinden neemt toe.
 • Verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg:
  professionals werken eenvoudiger, sneller en met meer plezier samen rondom ouderen.
 • De zorgkosten verbeteren:
  zorg- en ondersteuningskosten nemen af, blijven gelijk of stijgen minder snel.

 Gezondveluwe Logo Klein

Doe mee

Wilt u uw stem door laten klinken? Inwoners van de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde zijn van harte welkom om mee te praten. Neem voor informatie en aanmelden contact op met Antoinette Meys: 026-384 28 52 of e-mail: antoinettemeys@zorgbelanginclusief.nl

Onderzoek onder ouderen

Ouderen bepalen graag zelf hoe ze hun 'ouder worden' vormgeven. Dit vraagt om zorg- en welzijnsdiensten die aansluiten bij hun wensen en mogelijkheden.

Zorgbelang betrekt in dit project kwetsbare én vitale ouderen. In vijf gemeenten vinden kwalitatieve onderzoeken plaats naar de behoeften van (vitale) ouderen en hun naasten. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan (vanuit het beeld van ouderen) gericht op het behoud en ontwikkelen van activiteiten om gezond en vitaal ouder te worden. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met ouderen, hun naasten en lokale/ regionale organisaties.

Resultaten GezondVeluwe
 


GezondVeluwe

Het onderzoek is onderdeel van het programma GezondVeluwe, dat beoogt samen met de partijen in de regio, de gezondheidszorg en de ondersteuning van de 150.000 inwoners in de regio duurzaam te organiseren; “Goede en betaalbare zorg op de juiste plek”.

Stuur door!

Stuur door