Feiten

  • Naam: Laaggeletterheid
  • Voor wie: Iedereen!
  • Locatie: Gelderland en Utrecht

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Nancy Wijers Meer informatie over laaggeletterdheid en de projecten van Zorgbelang Gelderland/Utrecht hierover? Neem contact op

Laaggeletterheid

In Nederland zijn 2,3 miljoen mensen (vanaf 16 jaar) laaggeletterd. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Laaggeletterden hebben vaker gezondheidsproblemen, voelen zich vaker eenzaam en missen ontplooiingsmogelijkheden en perspectief.

Denk eens aan hoe lastig het invullen van formulieren is, het schrijven van een sollicitatiebrief of het lezen van belangrijke post op het moment dat je de taal niet goed beheerst. De verdergaande digitalisering geeft deze groep nog meer problemen.

Laaggeletterdheid 
De groep laaggeletterden is groot, maar grotendeels verborgen. De ‘geletterde’ burgers en professionals moeten worden uitgerust met kennis over hoe laaggeletterdheid te (h)erkennen is en je ermee omgaat. Laaggeletterdheid is niet een probleem van de groep alleen, maar vraagt om een gezamenlijke aanpak en bereidheid.

Zorgbelang Gelderland | Utrecht, opkomend voor de kwetsbare groepen in de samenleving, wil zijn steentje bijdragen aan het oplossen van laaggeletterdheid en het vergroten van de mogelijkheden voor deze groep.

Tel mee met taal
Het project ‘Vanzelfsprekend’ is onderdeel van het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal en wordt uitgevoerd door landelijk kenniscentrum Movisie. Movisie werkt hiervoor samen met vier partnerorganisaties, die de teams lokaal/regionaal begeleiden. Zorgbelang is een van deze partners.

Tel mee met Taal richt zich op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. In dit driejarige programma (2016-2018) werken de ministeries van OCW, SZW en VWS samen.

Vakjuryprijs gewonnen!
Voor de wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ van ‘Tel mee met Taal’ hebben twee groepen laaggeletterden van Stichting ABC met ondersteuning van Zorgbelang Gelderland | Utrecht een oplossing bedacht voor de problemen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen.
Met ons Team 'Actief in Arnhem' zijn wij de gelukkige winnaar van de vakjuryprijs geworden! 

Ons team ‘Actief in Arnhem’ krijgt de vakjuryprijs voor het idee ‘de hulpknop’. In het gemeentehuis moet je vaak een keuze maken uit een digitaal menu. Voor mensen die laaggeletterd zijn, is dit lastig. De hulpknop geeft laaggeletterden bij binnenkomst in het gemeentehuis de mogelijkheid om persoonlijke hulp te krijgen.

De keuze van de jury is gemaakt op basis van creativiteit, realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid op meerdere locaties in Nederland. Uit het juryrapport: ‘We vinden dat jullie enorm goed na hebben gedacht over hoe de dienstverlening bij gemeentes beter kan!’

Kijk op www.telmeemettaal.nl om onze filmpjes te bekijken! 

Vragen?
Bel Nancy Wijers van Zorgbelang Gelderland | Utrecht
026 384 28 48

Stuur door!

Stuur door