Feiten

  • Naam: Laaggeletterheid
  • Voor wie: Iedereen!
  • Locatie: Gelderland en Utrecht

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hanneke Schut Meer informatie over laaggeletterdheid en de projecten van Zorgbelang Gelderland/Utrecht hierover? Neem contact op

Laaggeletterheid

In Nederland zijn 2,3 miljoen mensen (vanaf 16 jaar) laaggeletterd. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Laaggeletterden hebben vaker gezondheidsproblemen, voelen zich vaker eenzaam en missen ontplooiingsmogelijkheden en perspectief.

Denk eens aan hoe lastig het invullen van formulieren is, het schrijven van een sollicitatiebrief of het lezen van belangrijke post op het moment dat je de taal niet goed beheerst. De verdergaande digitalisering geeft deze groep nog meer problemen.

Laaggeletterdheid 
De groep laaggeletterden is groot, maar grotendeels verborgen. De ‘geletterde’ burgers en professionals moeten worden uitgerust met kennis over hoe laaggeletterdheid te (h)erkennen is en je ermee omgaat. Laaggeletterdheid is niet een probleem van de groep alleen, maar vraagt om een gezamenlijke aanpak en bereidheid.

Zorgbelang Gelderland/Utrecht, opkomend voor de kwetsbare groepen in de samenleving, wil zijn steentje bijdragen aan het oplossen van laaggeletterdheid en het vergroten van de mogelijkheden voor deze groep.

Woordenlijst Toegankelijke woorden
Download hier de woordenlijst 'Van moeilijke naar meer toegankelijke woorden'.

Herken laaggeletterdheid
Vraagt u zich af wat laaggeletterdheid nou precies voor gevolgen heeft? Wilt u meer informatie over hoe u dit in uw eigen kring kunt herkennen en wat u kunt doen? Neem dan contact op met Hanneke Schut.

Stuur door!

Stuur door