Feiten

 • Naam: Langdurige zorg
 • Start: 01 januari 2015
 • Voor wie: Voor alle instellingen en organisaties die te maken hebben met langdurige zorg
 • Locatie: Gelderland en Utrecht

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Antoinette Meys Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op

Langdurige zorg

Voor organisaties en instellingen die te maken hebben met langdurige zorg, biedt Zorgbelang Gelderland/Utrecht advies en ondersteuning bij cliëntenparticipatie. U streeft naar kwaliteit van uw dienstverlening? En u wilt echt weten wat cliënten of hun vertegenwoordigers van uw dienstverlening vinden en wilt ze erbij betrekken?
De medewerkers van Zorgbelang helpen u graag. 

Vormen van cliëntenparticipatie zijn onder andere:

 • panelgesprek
 • spiegelgesprek
 • zorgplantoetsing
 • digitaal panel

Dit zijn beproefde methoden om te achterhalen wat de ervaringen en wensen van uw cliënten of hun vertegenwoordigers zijn.

Participatie
Zorgbelang Gelderland/Utrecht zet de ervaring en het perspectief van cliënten centraal. Want duurzame oplossingen bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat.

 

Partner in participatie
Zorgbelang is bij uitstek uw partner om participatie van cliënten in de langdurige zorg vorm te geven. Wij adviseren u over de inzet van deze methodieken, in samenhang met thema's die binnen uw organisatie actueel zijn en waarin u cliënten en hun vertegenwoordigers wilt betrekken. 

Methodieken voor u
Daarvoor hebben we een pakket ontwikkeld van participatiemethodieken, trainingen en overige vormen van medezeggenschap. Wilt u meer weten over de resultaten die u kunt bereiken door de inzet van deze methodieken? Stel uw vraag of bestel de gedrukte versie van de methodieken via antoinettemeys@zorgbelanggelderland.nl of stefharweg@zorgbelanggelderland.nl.

Diensten op maat
We maken onze diensten altijd op maat, afgestemd op de vraag van de klant. 
Voorbeelden van dienstverlening door Zorgbelang:

 • een cliëntenraad binnen uw organisatie bijscholen en/of ondersteunen bij haar functioneren.
 • een cliënttevredenheidonderzoek opzetten en uitvoeren.
 • samen met u zorginnovaties ontwikkelen en implementeren op basis van ervaringen van uw cliënten en hun vertegenwoordigers.

Stuur door!

Stuur door