Feiten

  • Naam: Cliëntondersteuners langdurige zorg
  • Start: 01 maart 2015
  • Voor wie: Inwoners van Gelderland en Utrecht die te maken hebben met langdurige zorg
  • Locatie: Gelderland en Utrecht

Cliëntondersteuners langdurige zorg

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wet langdurige zorg-indicatie) heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt hiervoor terecht bij Zorgbelang Gelderland/Utrecht.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. Voor deze ondersteuning kunt u op verschillende plekken terecht. Bij het zorgkantoor, bij MEE-organisaties en ook bij uw regionale Zorgbelangorganisatie.

Contact

Heeft u te maken met langdurige zorg? 
Zijn er vragen of heeft u behoefte aan ondersteuning?
De cliëntondersteuners helpen u verder. 

Bel 0900 243 81 81 (ma t/m vr van 09:00 - 17:00, lokaal gesprekstarief) of stuur een e-mail: clientondersteuner@zorgbelanggelderland.nl

De ondersteuning is gratis, u betaalt alleen de lokale belkosten.

Onafhankelijke hulp
De cliëntondersteuners zijn werkzaam bij Zorgbelang Gelderland/Utrecht en hierdoor onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Ze werken altijd vanuit het belang van de cliënt, en helpen om weloverwogen keuzes te maken voor zorg die op dat moment het beste past. De cliëntondersteuners gaan vertrouwelijk om met de verstrekte informatie.
Zorgbelang is ISO-gecertificeerd.

Wat de cliëntondersteuner biedt

  • Informatie en advies
  • Hulp bij het kiezen van een passende zorgaanbieder
  • Ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijk plan en het zorgplan
  • Bemiddeling wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen

Werken vanuit de regio
De cliëntondersteuners werken vanuit de regio, waardoor zij de cliënt goed kunnen informeren over de (zorg)mogelijkheden in die regio; zoals het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod. 

Lees hier het persbericht.

Stuur door!

Stuur door