Feiten

  • Naam: Hoor mij nou
  • Start: 01 juni 2014
  • Voor wie: Voor iedereen die te maken krijgt met mensen met een verstandelijke beperking
  • Locatie: Gelderland en Utrecht

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Antoinette Meys Wilt u meer informatie over dit project of een exemplaar van de uitgave 'Hoor mij nou' bestellen? Neem contact op!
 
  
 

Hoor mij nou

Ervaringsdeskundigen aan het woord
Mensen met een verstandelijke beperking vertellen tijdens bijeenkomsten wat er voor hen nodig is om goed te kunnen leven, wonen, werken en mee te kunnen doen in de samenleving. Deze bijeenkomsten geven duidelijke handvatten om verbeteringen door te voeren.

De interviews en bevindingen van de bijeenkomsten staan gebundeld in de uitgave 'Hoor mij nou'. Te verkrijgen bij Antoinette Meys via het formulier aan de linkerzijde.

De verhalen van de geinterviewden geven heel goed weer wat de uitgangspunten voor de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking zijn, te weten:

  • Bij de kwaliteit van bestaan voor mensen met handicaps gaat het om hetzelfde als dat wat belangrijk is voor iedereen
  • Kwaliteit van bestaan wordt vergroot als mensen zelf participeren in beslissingen over hun eigen leven
  • Kwaliteit van bestaan wordt vergroot door mensen in hun eigen plaatselijke samenleving te accepteren en volledig te integreren 

Participatie
Gemeenten en (zorg)instellingen hebben een verplichting zorggebruikers te betrekken bij beleidsvorming. Zorgbelang Gelderland/Utrecht is bij uitstek partner om dit vorm te geven. Lees hoe we duurzame oplossingen bedenken samen met de mensen om wie het gaat.

Onzekerheid en angst voor de toekomst
De verhalen weerspiegelen de zorgen en onzekerheden. Zorg om het wegvallen of veelvuldig wisselen van begeleiding. Begeleiding die zo nodig is bij papierwerk, maar ook bij persoonlijke levensvragen, het maken van keuzes en bescherming tegen mensen die misbruik maken van hun vertrouwen. Terugvallen op vrienden en familie is niet altijd wenselijk, in verband met overvragen en zelf ook los willen komen om verder te kunnen ontwikkelen.

Zorg om werk en dagbesteding. Zorg om een goede plek om te wonen, al dan niet begeleid. Meedoen in de samenleving, iets voor een ander kunnen betekenen. Erbij horen, geaccepteerd worden zoals je bent, jezelf kunnen zijn.

Handvatten voor beleid
De onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen creëert angst bij mensen met een verstandelijke beperking. Die angst staat kwaliteit van leven in de weg. Het project 'Hoor mij nou' draagt er toe bij dat het mogelijk is om bij beleidskeuzes voor ogen te houden wat belangrijk is voor de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Want ook deze kwetsbare groep verdient zijn plek in onze samenleving.

Vraag de uitgave aan
De bij dit project behorende uitgave 'Hoor mij nou' is zowel digitaal als in boekvorm te krijgen via de projectleider Antoinette Meys. Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht. Neem contact met haar op via het formulier aan de linkerzijde.

Stuur door!

Stuur door