Feiten

  • Naam: Politie, je beste vriend?
  • Start: 01 november 2014
  • Voor wie: Politie

Vragen?

Projectcoordinator Wilt u met een ervaringsdeskundige in gesprek? Of bent u dat zelf en heeft u interesse in het geven van voorlichting? Voor al uw vragen of andere informatie over dit project:
 
  
 

Politie, je beste vriend?

Het werk van de politie bestaat niet alleen uit criminaliteitbestrijding. Ook hulp verlenen aan mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving op een moment van crisis hoort bij de taken van een agent. Door onbegrip en weinig achtergrondkennis kan in dit contact bij de ggz-client of verslaafde veel nare emotie of zelfs trauma ontstaan, en bij de politie machteloosheid en frustratie. 

Ervaringen uitwisselen
Door middel van voorlichtingen op de politieacademie en koffiebijeenkomsten in de korpsen gaan ervaringsdeskundigen in gesprek met de politie. Hierbij is ruimte voor beide kanten van het verhaal: zowel de ervaringsdeskundigen als de agenten vertellen over hun ervaringen. De negatieve, maar ook de positieve. Door echt met elkaar in contact te komen ontstaat meer begrip en inzicht in elkaars situatie bij beide partijen. 


"Wederzijds begrip en respect voor elkaars situatie is van enorm belang."
Heiko, agent

"Waar de politie mij voorheen vooral veel angst en paniek gaf, zie ik nu dat een agent ook gewoon een mens is." 
Inge, ervaringsdeskundige

Iets voor u?
Zowel studenten van de politieacademie als agenten uit een aantal clusters ervaren de voorlichtingen als zinvol en bijzonder. Ook de ervaringsdeskundigen die voorlichting geven krijgen door dit werk een beter beeld van het hoe en waarom van politieoptreden. Hun ervaringen uit het verleden komen vaak in een ander daglicht te staan. Voor de agent krijgt een persoon in crisis een achtergrond en een verhaal.

Werkt u bij de politie en wilt u dit zelf ervaren? Neem dan voor meer informatie contact op met projectleider Lydia in 't Hout.  

Zorgbelang Gelderland/Utrecht organiseert deze bijeenkomsten in samenwerking met haar partners, te weten Focus, Door & Voor, Ixta Noa, ZOG MH en Samen Sterk zonder Stigma.

  Logo _landelijke _layout _Twitteraccounts _400x 400

Vorig project printen stuur door

Stuur door!

Stuur door