Feiten

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Ellen Spanjers Enthousiast geworden?
Meld je nu aan als vrijwilliger!
Neem dan contact op met:
Ellen Spanjers
Zorgbelang Gelderland
026 – 384 28 60 Neem contact op

Mijnkwaliteitvanleven.nl

Zomeractie 2018!
In de zomermaanden willen we er graag voor zorgen dat er extra veel vragenlijsten worden ingevuld. Wil jij ons daarbij helpen?
Als je minimaal 10 vragenlijsten in laat vullen, ontvang je een tegoedbon van 50 euro, voor jezelf of voor jouw organisatie.
Bekijk hier de flyer voor meer informatie en aanmelding.
Alvast bedankt!

200.000 deelnemers, dat is de inzet

De herziening van de langdurige zorg is ingrijpend.
Het vraagt om een enorme aanpassing van zorgveld, gemeenten, organisaties en individuele medewerkers.
Voor Zorgbelang Gelderland|Utrecht gaat het vooral om wat deze veranderingen betekenen voor mensen die zorg nodig hebben. Wat is het effect op hún leven als de gemeente verantwoordelijk is voor de ondersteuning?
Wat verandert er in de dagelijkse werkelijkheid van mensen met een beperking of een chronische ziekte als de verpleging en verzorging via de zorgverzekeraar geregeld wordt? Wat betekent langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen? En wat betekent het voor mantelzorgers?

Zorgbelang als partner
De NPCF en het Nationaal Ouderenfonds (NOF) gaan samen met CSO, Mezzo, Per Saldo en Zorgbelang de komende vier jaar mensen tijdens de herziening van de langdurige zorg op grote schaal volgen en zichtbaar maken hoe het met hen gaat. Dat gebeurt via een landelijke ‘kwaliteitsmeter’ op de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl.

Vragenlijst
Ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte en mantelzorgers, kunnen hun ervaringen en kwaliteit van leven in kaart brengen door een online-vragenlijst in te vullen. Wie daarbij geholpen wil worden (of geen computer heeft) kan hulp krijgen van een - hiervoor getrainde - vrijwilliger. Zorgbelang Gelderland|Utrecht wil hierin een belangrijke bijdrage leveren.

Wat betekent meedoen voor Zorgbelangorganisaties?
Het programma is gebaseerd op de inzet van actieve vrijwilligers. Zij krijgen een cruciale rol. Zorgbelangorganisaties benaderen enerzijds aspirant-deelnemers die de vragenlijst willen invullen én anderzijds vrijwilligers die zich willen inzetten als ambassadeur, trainer of begeleider in de regio. Vrijwilligers kunnen trainer worden en via het principe ‘train de trainer’ andere vrijwilligers trainen. Zij krijgen hiervoor zelf een training van twee middagen waarin ze uitleg krijgen over het doel en belang van het programma en de website én welke rol een trainer krijgt in zijn eigen regio.

Er zijn drie types vrijwilligers nodig:
Trainers om training te geven aan aspirant-trainers en instructie aan begeleiders; Ambassadeurs om potentiële deelnemers te informeren en enthousiasmeren; Begeleiders die mensen concreet helpen met invullen van de vragenlijst.

De kwaliteitsmeter als persoonlijk hulpmiddel
Invullen van de kwaliteitsmeter helpt mensen onder woorden te brengen hoe het met ze gaat en wat van invloed is op hun kwaliteit van leven. Zij kunnen in een individuele rapportage inzicht krijgen in de eigen situatie en deze vergelijken. Ook kunnen zij met de individuele rapportage een gesprek aangaan met hun familie of vrienden, maar ook met de wijkverpleegkundige, huisarts, specialistisch consulent of hulpvaardige buurman.

De kwaliteitsmeter als invloedrijk instrument
Alle signalen worden gebundeld en kenbaar gemaakt aan het ministerie van VWS en andere beleidsmakers. Beleidsevaluaties worden periodiek door TNO uitgevoerd. Aan alle partijen in het zorgstelsel, zoals gemeenten en uitvoerders van zorg en welzijn, worden gebiedspresentaties getoond. Zo wordt zichtbaar hoe het is gesteld met de ervaren kwaliteit van leven van de deelnemers in elke gemeente. Vanuit een open source database komen gegevens, anoniem, beschikbaar voor kennis- en onderzoeksinstituten.

Resultaten
De uitkomsten zijn gemeenschappelijk eigendom van bij het programma betrokken partijen, evenals de ontwikkelde instrumenten en producten.

Enthousiast geworden? Meld je nu aan als vrijwilliger! Neem dan contact op met: Ellen Spanjers, Zorgbelang Gelderland|Utrecht, 026 – 384 28 60 en ellenspanjers@zorgbelanggelderland.nl

Naamloos111111

Stuur door!

Stuur door