Mobiliteit (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/mobiliteit/)

Feiten

  • Naam: Mobiliteit
  • Voor wie: Vervoer voor mensen met een beperking

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Joke Stoffelen Wij staan altijd open voor vragen, tips of suggesties over het openbaar vervoer. Neem voor meer informatie of voor het doorgeven van tips, contact op.
Neem contact op

Mobiliteit

Mensen met een beperking willen, net als ieder ander, een gewoon leven leiden en zelfstandig deelnemen aan de samenleving. Mobiel zijn hoort daarbij.

Er is een toename in mobiliteit, ook van mensen met een beperking. Gebruikers van vervoer willen van A naar B en hebben geen boodschap aan ingewikkelde vervoerssystemen. Nu voelt een aanzienlijk deel zich een ‘pakketje’ dat vervoerd wordt, en nauwelijks een reiziger of klant. Daarom is het van belang om mee te denken met overheden, regio’s  en vervoerders over de kwaliteit en uitvoering van OV- en speciaal vervoer.

Verbetering in mobiliteit
Zorgbelang zet zich in voor de mobiliteit van mensen. Wij maken ons hard voor verbeteringen in mobiliteit. Dat doen we op verschillende manieren en altijd mét de mensen om wie het gaat. 

Mobiliteit 2 1

Wat wil Zorgbelang?

  • Innovatie stimuleren
  • Organiseren en inbrengen van het reizigersperspectief
  • Debat stimuleren over toekomst van mobiliteit

Praktijkvoorbeelden 
Samen met Omroep Gelderland hebben we in 2017 een enquête uitgezet onder gebruikers van speciaal vervoer in Gelderland. Maar liefst 400 mensen reageerden en gaven het vervoer als rapportcijfer een 5,3. Lees alle artikelen, en bekijk alle filmpjes van Omroep Gelderland over speciaal vervoer. 

Andere activiteiten rondom vervoer:

  • Onderzoek naar klantprofielen in het speciaal vervoer: Reizen op maat 
  • Ondersteuning van 9292 bij toegankelijk maken van hun website. Meer weten over dit project? Neem contact op met Mieke Biemond
  • Wilt u in uw dorp of wijk aan de slag willen met een burgerinitiatief rondom mobiliteit? Dan kunt u terecht bij de Leefbaarheidsalliantie. We bieden u ondersteuning bij alle fasen van uw project. Neem contact op met Sylvia Sikkema.
Vorig project printen stuur door

Stuur door!

Stuur door