Organiseer cliëntenparticipatie in langdurige zorg (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/organiseer-cliëntenparticipatie-in-langdurige-zorg/)

Feiten

 • Naam: Organiseer cliëntenparticipatie in langdurige zorg
 • Voor wie: Verpleging van ouderen en chronisch zieken, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg
 • Locatie: Geheel Nederland

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Antoinette Meys Bel of mail me gerust
(026) 384 28 54 Neem contact op

Organiseer cliëntenparticipatie in langdurige zorg

Je wilt de ervaringen en het perspectief van cliënten en verwanten meer of beter laten doorklinken in het beleid. Hoe haal je hun verhalen op? Hoe verwerk je die in het beleid voor betere langdurige zorg? Hoe merken cliënten en verwanten dat in het dagelijks handelen van medewerkers?

Zorgbelang biedt hiervoor uiteenlopende methodieken aan. Een breed ondersteuningspakket waarmee we kennis, houding en vaardigheden vergroten van beroepskrachten, beleidsmedewerkers en managers, cliëntenraden en verwantenraden. Bij veel programma’s doen ook cliënten, verwanten en vrijwilligers mee. Het doel is betere vraaggestuurde, langdurige zorg met behulp van de inbreng van de cliënt. 

Ondersteuningspakket Cliëntenparticipatie
Ons ondersteuningspakket ‘Participatie in de langdurige zorg’ bestaat uit drie onderdelen:

 • Trainingen
 • Participatiemethodieken
 • Ondersteuning van medezeggenschap.

Drie voorbeelden daaruit zijn:

 • De training ‘Denken, Delen, Doen!’ 
  Beroepskrachten, beleidsmedewerkers en leden van cliëntenraden leren op een creatieve manier cliënten en verwanten effectief te betrekken bij een vraagstuk.
 • De participatiemethodiek ‘Kijk op wonen en welzijn’
  Een groep van cliënten, verwanten, medewerkers, buurtbewoners en vrijwilligers beoordelen de woon- en leefomgeving van een instelling.
 • Ondersteuning van medezeggenschap
  ‘Zorgplantoetsing op eigen regie en participatie’. Een onafhankelijke toetsing van het zorgplan, gevolgd door gesprekken met cliënten, verwanten en medewerkers.

Maatwerk
Zorgbelang biedt de interventies op maat aan. We adviseren je graag over de inzet ervan, in samenhang met de vraagstukken die in jouw organisatie actueel zijn.

Participatie Jeugd
Jongeren in de langdurige zorg vergen een andere benadering. Benieuwd hoe je jongerenparticipatie organiseert? Klik hier.

Meer informatie, verder praten
Het hele overzicht van ons ondersteuningspakket voor langdurige zorg vind je hier. Wil je verder praten over een vraagstuk in jouw organisatie? Bel of mail dan met Antoinette Meys

Stuur door!

Stuur door