Participatie bij (wetenschappelijk) onderzoek

Feiten

  • Naam: Participatie bij (wetenschappelijk) onderzoek

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Joke Stoffelen Neem contact op

Participatie bij (wetenschappelijk) onderzoek

‘Nothing about us without us’ is steeds vaker gangbaar in onderzoeksland en steeds vaker een voorwaarde voor subsidieaanvragen. Medewerkers van Zorgbelang hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het betrekken van ervaringsdeskundigen bij (wetenschappelijk) onderzoek.

Zorgbelang werkt en handelt vanuit de leefwereld van mensen. We zijn onafhankelijk en kunnen onderzoekers, promovendi en instellingen helpen bij het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het voorstel, de planning, de uitvoering, de analyse, de rapportage en presentatie van onderzoek. Op basis van onze ervaringen en literatuur hebben we de Vraagwijzer uitgebracht. Een handreiking voor het betrekken van mensen bij onderzoek.

Ervaringsdeskundigen vertellen
“Ik weet dat de promovendi onze input goed vinden... 
We hebben ze ideeën mee kunnen geven.”

“We konden, omdat we zelf ervaringen met jeugdzorg hebben, iets extra’s betekenen tijdens de interviews.
Het ijs breken bij het gesprek. Doorvragen als het gesprek vast liep.”

“In het begin was het even zoeken, maar nu we weten hoe het de onderzoeken in elkaar zitten vind ik het goed, vooral zo doorgaan.”

Onderzoekers vertellen
“Ik heb de bijdrage van de mensen als erg waardevol ervaren.”

“Jullie hebben mij verder geholpen met mijn onderzoek, meer dan mijn begeleider, dank jullie wel!”

“De ervaringen die jongeren vertelden…ik werd er stil van. Het maakt diepe indruk als je het hoort van jongeren zelf. Heel anders dan wanneer je erover leest. Dit neem ik mee in mijn werk.”

Wat kunnen we concreet voor u betekenen?
Medewerkers van van Zorgbelang kunnen onderzoekers van hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstituten en – bureaus ondersteunen en adviseren bij:

  • (Bij)scholing op het thema ‘participatie bij onderzoek’
  • Gastlessen
  • Het opzetten en coachen van een panel, klankbord of commissie van ervaringsdeskundigen
  • Meetings met (gebruikers) ervaringsdeskundigen
  • Opzetten van vernieuwende vormen van participatie bij onderzoek
  • Organisatieverandering-  en bewustwordingstrajecten

Meer weten?
Neem gerust contact op met Joke Stoffelen voor een aanbod op maat. Via jokestoffelen@zorgbelanggelderland.nl of 
026 384 28 61.

Stuur door!

Stuur door