Feiten

 • Naam: Deelnemen aan Jeugdbeleid
 • Voor wie: Gemeenten in Gelderland en Utrecht

Vragen?

Projectcoordinator Betrek jeugd en ouders bij de Zorg voor de Jeugd. En zie de kwaliteit en het draagvlak toenemen.

Een praktische brochure ligt voor u klaar. Neem contact op

Deelnemen aan Jeugdbeleid

Gemeenten en (zorg)instellingen hebben een verplichting om jongeren en ouders te betrekken bij beleidsvorming. Maar hoe organiseer je dat en op welke manier zorg je voor effectieve participatie? Zorgbelang Gelderland/Utrecht is partner in participatie en weet hoe je jongeren en ouders actief laat deelnemen om beleid vorm te geven.

Er zijn verschillende manieren waarop burgers, jongeren en ouders, hun stem kunnen laten horen:

 • Spiegelgesprek
  In deze methodiek staan ervaringen van jongeren en ouders centraal. Beroepskrachten, beleidsmakers en raadsleden krijgen als toehoorder als het ware een spiegel voorgehouden.
 • Denken, Delen, Doen!
  Maak gebruik van de kennis en kracht van jongeren en ouders. Behaal resultaat door deze gelijkwaardige brainstormsessie toe te passen bij het vormen van beleid.
 • Gastlessen door ervaringsdeskundigen
  Deze lessen laten betrokken uit eerste hand horen wat wel en niet werkt. En geeft concrete handvatten om in te spelen op de veranderende eisen die worden gesteld aan Zorg voor de Jeugd.
 • Fotomethode
  Beelden vertellen vaak meer dan woorden. Daarom is deze aansprekende methode een prima manier om kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en zorg op maat te bieden.
'Na het spiegelgesprek hebben we het idee onze zorg te hebben vertaald in een menselijk beeld. En die kans krijg je maar heel zelden' - moeder           

 

 

 

'Denken, Delen, Doen! Is een inhoudelijk sterke methode. De procesbegeleiders stralen plezier uit in hun werk en vullen elkaar goed aan. Een bijzonder geslaagde dag!' - Wmo-raadslid

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Naast methodes om participatie te verbeteren is Zorgbelang Gelderland/Utrecht aanbieder van vertrouwenswerk: individuele ondersteuning bij vragen en klachten over Zorg voor Jeugd.

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om te voorzien in vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders en pleegouders. 6% van de jongeren en ouders die met Zorg voor Jeugd te maken krijgt doet een beroep op een vertrouwenspersoon.

Mogelijke ondersteuningsvormen van vertrouwenspersonen zijn:

1. het geven van informatie en advies
2. ondersteuning bij:

 • het schrijven van klachtbrieven;
 • het voeren van bemiddelingsgesprekken;
 • het bezoeken van klachtencommissies.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u burgers betrekt bij uw zorgbeleid en daarmee de kwaliteit van uw zorg verbetert? Wij informeren u graag. Een praktische brochure ligt voor u klaar. Bel of mail met Jasmijn van de Pol 026 - 384 28 24, jasmijnvandepol@zorgbelanggelderland.nl.  

Zorgbelang

Stuur door!

Stuur door