Feiten

  • Naam: Regio Rivierenland

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Joke Stoffelen Neem contact met me op als u actief betrokken wilt raken bij projecten in deze regio. Neem contact op

Regio Rivierenland

Ieder mens moet kunnen leven zoals hij/zij dat zelf wil, ondanks ziekte, beperkingen of ouderdom. Zorgbelang Gelderland/Utrecht gaat uit van de kracht van mensen. We denken mee, adviseren en zetten projecten op met als doel de kwaliteit van zorg en welzijn te verbeteren.

Zorgbelang Gelderland/Utrecht ondersteunt in de regio Rivierenland netwerken van zorgvragers die zelf hun belangen behartigen. Dat kunnen ouderen zijn, chronisch zieken, mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, mantelzorgers of jongeren en hun ouders met jeugdzorgervaringen. Maar ook patiëntenverenigingen, Wmo-raden en cliëntenraden.

Waar wij voor gaan

  • Zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
    - waaronder het versterken van de eigen regie en het voorkomen van sociaal isolement
  • Kwalitatief goede zorg
    - hierbij speelt de inbreng van de zorgvrager zelf een essentiële rol

Op Locatie
De medewerkers van Zorgbelang/Utrecht die werken in de regio Rivierenland zijn op de hoogte van de lokale ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. Zij hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden en hebben samen veel kennis in huis. Zij voeren projecten uit op basis van de vragen en knelpunten uit de regio zelf.

Wat speelt er in uw regio?
Bekijk in het activiteitenplan 2016 welke projecten opgezet zijn in uw omgeving. U bent van harte welkom om mee te doen!
Lees in het document Thema's en speerpunten meer over de onderwerpen waar we mee bezig zijn.

Gemeenten Rivierenland
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.