Feiten

  • Naam: Samen Sterk
  • Start: 01 juni 2013
  • Voor wie: Jongeren, ouders en professionals binnen de Zorg voor Jeugd
  • Locatie: Food Valley

Vragen?

Projectcoordinator Neem contact op

Samen Sterk

Samen Sterk is een, door de zeven gemeenten binnen de regio Food Valley geïnitieerd, netwerk van betrokken jongeren, ouders en professionals.

Netwerk Samen Sterk
In de regio Food Valley telt en doet elke jeugdige mee. Nu de verantwoording voor Zorg voor jeugd bij de gemeentes ligt, wil men de begeleiding, ondersteuning en zorg zo dicht mogelijk bij de jeugd en hun ouders aanbieden op een manier die beter aansluit bij de behoeften die zij hebben.
In de regio Food Valley wordt hierop ingespeeld met behulp van het netwerk Samen Sterk. Dit is een netwerk van betrokken jongeren, ouders en professionals uit de regio. Op basis van eigen behoeften en vragen uit de regio kan dit netwerk invloed uitoefenen op de ontwikkelingen. Hiermee zijn zij structureel gesprekspartner van de zeven gemeenten uit de regio: Ede, Barneveld, Nijkerk, Veenendaal, Renswoude, Rhenen en Scherpenzeel.
 

Voor jongeren en ouders betekent het netwerk:
'Het netwerk Samen Sterk staat voor mij voor in gesprek, jong en oud, verschillende perspectieven en eigen ervaringen! Samen kunnen we de Zorg voor jeugd verbeteren.'
(Soraya, ervaringsdeskundige Jeugdzorg) 

 

Activiteiten Netwerk
Het netwerk komt drie keer per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten pitchen gemeenten hun vraag en jongeren, ouders en professionals praten mee tijdens open space sessies. Naast de bijeenkomsten wordt het netwerk ook gevraagd meedenken over andere lokale thema’s zoals toegang, nazorg en bijvoorbeeld specialistische zorg.

Bij Samen Sterk wordt het gesprek vanuit verschillende perspectieven gevoerd. Dit betekent dat het kernwoord 'Samen' is. Professionals zijn de sleutelfiguren, zij staan in contact met de doelgroep.

Voor beleidsmakers betekent het netwerk
'Bij het netwerk Samen Sterk kan ik ophalen wat jongeren in het nieuwe stelsel nodig hebben om met hulp van hun ouders gezond en veilig op te groeien.'
(Willem Buitenhuis, Beleidsmedewerker Jeugd en Welzijn)

Voor professionals betekent het netwerk 
'Het netwerk Samen Sterk dat staat voor mij voor me laten inspireren door de ontmoeting met mensen die hulp geven en hulp vragen.'
(Nel Poortinga, Loofles BSO+)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur door!

Stuur door