StraatZaken: de stem van dak- en thuislozen

Feiten

  • Naam: StraatZaken: de stem van dak- en thuislozen
  • Voor wie: Dak- en thuislozen
  • Locatie: Gemeente Arnhem

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Stef Harweg Neem voor meer informatie over StraatZaken contact met mij op. Neem contact op

StraatZaken: de stem van dak- en thuislozen

StraatZaken geeft dak- en thuislozen een stem. StraatZaken geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Arnhem en de opvanglocaties.  We hebben o.a. als doel om maatschappelijke opvang in Arnhem te verbeteren. 

Ervaringsdeskundigen

StraatZaken bestaat uit mensen die op verschillende manieren ervaring hebben met dak- en thuislozen. Bijvoorbeeld mensen die dak- en thuislozen een warm hart toedragen, of zelf dak- of thuisloos zijn, of zijn geweest. StraatZaken heeft een breed netwerk en contacten met de doelgroep en weet wat er in de praktijk leeft en waar behoefte aan is.  

Straatzaken 1

StraatZaken is nauw betrokken bij andere projecten die aansluiten bij de doelgroep, bijvoorbeeld activiteiten gericht op activerend werk, of op buurtbewoners in de omgeving van de opvang. Zorgbelang begeleidt en ondersteunt StraatZaken in brede zin.

Onze activiteiten

  • Participatie bevorderen van de groep dak- en thuislozen.
  • Signaleren van behoeftes en wensen van de doelgroep én van direct betrokkenen (opvang, buurtbewoners, gemeente). 
  • Samenwerking met wijkteams die te maken hebben met dak- en thuislozen.
  • Bijdrage leveren aan diverse projecten die aansluiten bij de doelgroep.
  • Organiseren van buurtacties rondom de opvanglocaties.
  • Onderhouden van contact met de gemeente Arnhem, opvangorganisaties, het netwerk van overige cliëntorganisaties en belangenbehartigers.

Stuur door!

Stuur door