Tha Bus on tour! (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/tha-bus-on-tour!/)

Feiten

  • Naam: Tha Bus on tour!
  • Start: 01 januari 2007
  • Voor wie: Leerlingen van middelbare scholen
  • Locatie: Gelderland en Utrecht

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hellen Houterman Tha Bus on tour geeft een ander gezicht aan jeugdhulp. Tha Bus haalt vooroordelen en afstand weg. Jeugdhulp is niet eng!

Neem voor meer informatie contact met me op. Neem contact op

Tha Bus on tour!

Tha Bus on Tour werkt op een dynamische en interactieve manier aan positieve beeldvorming over de jeugdhulp.

Gastlessen op school
Jongeren die ervaring hebben met jeugdhulp leggen aan andere jongeren uit wat jeugdhulp precies is, hoe je om hulp vraagt en wat jeugdhulp voor je kan doen. Dit doen ze via gastlessen op middelbare scholen in heel Gelderland. Leerlingen leren hierdoor over jeugdhulp. Net als de jongere die voor de klas staat. Zoals Vennetie:

Niemand zag mijn verdriet en de pijn. Zoveel stress kon ik nergens kwijt, uitte het met agressiviteit. Alles om me heen was negativiteit. Toen ontmoette ik jou, degene waar ik op bouw.

In de openingsact van Tha Bus on Tour zingt Vennetie deze tekst over haar leven en het contact met jeugdhulp. Ze woont nu bij haar (pleeg)moeder, is al lang geen pester en onruststoker meer. Ze geeft juist les over problemen die je als kind kunt hebben en dat je je vooral niet op anderen moet afreageren. Vennetie is een van de jongeren die alle dagen van Tha Bus mee wil.

Resultaat
De leerlingen van een school weten na de gastles meer over de mogelijkheden van jeugdhulp, de jonge gastdocenten werken drempelverlagend. Na de les zoeken leerlingen de jongeren op om hen vragen te stellen of hun eigen verhaal en twijfels te vertellen.

De jongeren en de leerlingen ervaren dat ze bij Tha Bus gehoord, gezien en gewaardeerd worden.Tha Bus

Resultaten 
Lees hier ook het verslag over de invloed van Tha Bus on Tour op de persoonlijke ontwikkeling van de de gastdocenten en bekijk hier het filmpje erover! 

Beleidsmakers maken kennis met jeugd en hun zorgen

In de afgelopen jaren zijn verschillende gasten meegereisd, van gedeputeerde en statenleden van de provincie Gelderland, tot beleidsmedewerkers van gemeenten. De gasten zijn onder de indruk van de gastlessen en krijgen zo van dichtbij mee wat jeugdhulp voor jongeren betekent. Tha Bus is een mooie manier om beleidsmakers kennis te laten maken met jongeren en jeugdzorg.

De Branche Jeugdzorg
Tha Bus on Tour wordt vanaf 2007 mogelijk gemaakt door de Branche Jeugdzorg Gelderland, tezamen met steun van de provincie Gelderland.


Volgend project printen stuur door

Stuur door!

Stuur door