Feiten

  • Naam: Leergang Zelfregie
  • Voor wie: Zorg- en welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en gemeenten
  • Locatie: Bij Zorgbelang Gelderland|Utrecht of op locatie

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Miriam Stolten Wilt u meer informatie over de leergang zelfregie en bespreken wat de mogelijkheden voor u zijn? Neem contact op

Leergang Zelfregie

In de leergang Zelfregie van Zorgbelang Gelderland/Utrecht krijgen burgers en mantelzorgers handvatten om regie te kunnen voeren over hun leven. Uw (vrijwillige) medewerkers ontvangen handvatten om zelfregie-versterkend te werken.

Zelfregie voor burgers en cliënten: ‘Regisseur van je eigen leven’ 
Reacties van deelnemers na afloop van een bijeenkomst: ‘Ik heb meer kennis en ik ken meer mensen. We kunnen elkaar helpen als we dat willen’.

‘Deze training nodigde de mensen uit tot openheid. Bijzonder hoe jullie dat weten te bereiken’.

Het stimuleren van burgers om zelf de regie over hun eigen leven op te pakken wordt steeds belangrijker. Burgers en cliënten moeten er aan wennen om zelf keuzes te maken, hun netwerk te gebruiken, de ander te leren vertrouwen en zelf in beweging te komen. Zorgbelang biedt op groepsniveau de bijeenkomst ‘Regisseur van je eigen leven’ aan. Deze bijeenkomst kan plaatsvinden in de wijk of in een instelling. Doel van de bijeenkomst is dat burgers of cliënten met elkaar in gesprek gaan over zelfregie, elkaars kwaliteiten en kracht leren kennen en elkaar weten te vinden.

Resultaat
De deelnemers hebben na afloop zicht op hun eigen kracht, kennis over zelfregie en een versterkt sociaal netwerk.

Zelfregie voor mantelzorgers: 'Hoe zorg je goed voor de ander én jezelf?'
‘Door uit te wisselen met andere mantelzorgers word je een spiegel voorgehouden en krijg je inzicht in je eigen functioneren: heel waardevol en steunend’.

De bijeenkomsten zelfregie voor mantelzorgers zijn een steun in de rug, zodat het zorgen voor een ander en voor jezelf in balans blijft. Het doel van de bijeenkomsten is de bewustwording van de wijze waarop mantelzorgers voor de ander en voor zichzelf zorgen, te vergroten. Daar binnen is eigen regie de rode lijn: waar zit je invloed? Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan bod zullen komen, zijn: grenzen, assertiviteit, samenwerking met professionals en vrijwilligers, het inzetten van het netwerk en de vragen: wanneer geef je genoeg zorg? Hoe vraag ik concreet hulp?

Resultaat
Mantelzorgers leren om het evenwicht te bewaren tussen zorgen voor een ander en voor hen zelf.

Zelfregie voor vrijwilligers: 'De regie uit handen geven'
'Zelfregie gaat niet alleen over het bewaken van je eigen grenzen, maar ook over het stimuleren van cliënten zodat het straks misschien zonder ondersteuning lukt' - Mario Stufkes, volgde de training zelfregie voor vrijwilligers. 

Zelfregie is tegenwoordig een belangrijk uitgangspunt in zorg en welzijn. De rol van vrijwilligers in zorg en welzijn groeit, doordat zij steeds meer taken van de professional overnemen. Daarmee groeit ook bij hen de aandacht voor de uitgangspunten en voordelen van een leven, waarbij degene die zorg nodig heeft zoveel mogelijk zelf bepaalt hoe dat leven eruit ziet. De bijeenkomsten zelfregie voorzien in de behoefte van vrijwilligers om ervaringen te delen waarbij we mensen bewust maken van (hun eigen) zelfregie:

- De zelfregie van de vrijwilligers: Hoe bewaak je je eigen
  grenzen?
- De manier waarop de vrijwilligers de zelfregie bij anderen
  kunnen versterken: Hoe zorg je dat je nog meer van
  betekenis bent voor een ander?

Resultaat
Na de training hebben de deelnemers inzicht in hun eigen regie en zijn ze in staat de eigen regie bij anderen te versterken. 

Kosten
De kosten van een training (op maat) hangen af van de vorm en inhoud van de training. Zorgbelang Gelderland|Utrecht hanteert een uurtarief van 93,- euro. Zorgbelang Gelderland|Utrecht is niet BTW-plichtig, dit betekent dat er over dit bedrag geen BTW verschuldigd is.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met miriamstolten@zorgbelanggelderland.nl.
U kunt bij haar ook de folder over de leergang zelfregie opvragen.

Stuur door!

Stuur door