Feiten

 • Naam: Aan de slag met het VN-verdrag

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Sylvia Sikkema Neem contact op

Aan de slag met het VN-verdrag

In het VN-verdrag staat dat mensen met een beperking recht hebben op een goed leven en mee moeten kunnen doen in de samenleving. Om het VN-verdrag op een duidelijke en eenvoudige manier uit te leggen en toe te passen, zijn 'receptenkaarten' ontwikkeld. 

Wat is het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking?
Nederland heeft het VN-verdrag geratificeerd. Dit schept verplichtingen voor Nederland. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten werken aan een toegankelijkere samenleving.De positie voor mensen met een beperking wordt hierdoor uiteindelijk verbeterd. Zij moeten dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen als andere burgers.

Wie kan de VN-receptenkaarten gebruiken?
Voor bestuurders, beeleidsmakers, ondernemers, belangenbehartigers, vervoerders, scholen, buurtverenigingen, woningbouwverenigingen, zorgaanbieders etc.

Voorkant flyer VN-verdrag

 VN Toegankelijkheid 2

Download de VN-receptenkaart Toegankelijkheid

Wat zijn VN-receptenkaarten?
De receptenkaarten leggen het VN-verdrag op een duidelijke en eenvoudige manier uit. En zijn een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over het VN-verdrag. Elke receptenkaart beschrijft een artikel uit het VN-verdrag en biedt handvatten om zelf met dit onderwerp aan de slag te gaan. U vindt antwoorden op de volgende vragen:
- Wat betekent het artikel?
- Wat is ervoor nodig om te zorgen dat iedereen mee kan doen?
- Hoe kun je met deze ingrediënten samen afspraken maken?
- Welke hulpmiddelen en omgangsvormen zijn er nodig voor maatwerk?
- Welke tips en goede voorbeelden zijn er ter inspiratie?

Receptenkaart met eigen thema
Er worden 12 receptenkaarten gemaakt, met ieder een eigen thema: 

 • Toegankelijkheid
 • Vrijheid, veiligheid  en privacy
 • Toegankelijke informatie
 • Onderwijs
 • Gezondheid en zorg
 • Werk
 • Vrijetijd, recreatie, sport
 • Gelijkheid
 • Vervoer
 • Wonen en gezinsleven
 • Je mening geven
 • Een blanco receptenkaart

Deze VN-receptenkaarten zijn ontwikkeld en getest samen met ervaringsdeskundige VN-ambassadeurs.

Foto ambassadeurs websiteDeze VN-receptenkaarten is een initiatief van Zorgbelang Gelderland/Utrecht, in coproductie met  Buro Opaal en in samenwerking met de VN ambassadeurs van Coalitie voor Inclusie.

Vragen of opmerking? Neem contact op met:
Sylvia Sikkema
026 384 28 59 / 06 823 30 665
sylviasikkema@zorgbelanggelderland.nl

Ellen Spanjers
026 384 28 60 / 06 - 517 18 783
ellenspanjers@zorgbelanggelderland.nl 

 

Stuur door!

Stuur door