Feiten

  • Naam: Wat je denkt ben je zelf
  • Start: 01 februari 2016

Wat je denkt ben je zelf

Wat is zelfstigma?
Circa 40% van de mensen met een psychische aandoening heeft last van ‘zelfstigma’ en dus een negatief oordeel over zichzelf. Dit zelfstigma staat in de weg bij het bereiken van persoonlijke doelen en het deelnemen aan de maatschappij. ‘Ik kan net zo goed niks doen, ik word toch afgewezen’. Ook kunnen mensen zich uit schaamte terugtrekken en zo in een sociaal isolement terechtkomen. Zelfstigma is een veelvoorkomend fenomeen onder vrijwilligers en jongeren. 

Stigmatourbus1

Activiteiten

Dit project richt zich op het erkenning geven en bestrijden van zelfstigma onder jongeren en vrijwilligers. We gaan de volgende activiteiten opzetten:

  1. Opzetten en uitvoeren van bewustwordingsevents waarbij ervaringsdeskundigen in gesprek gaan met jongeren, hulpverleners, mantelzorgers, beleidsmakers, docenten, studenten, vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren en coaches.
    - Speak and eat sessie
    - Busstop met de StigmaBus
  2. Ontwikkelen training over zelfstigma onder jongeren en vrijwilligers
  3. Bijdrage leveren aan een toolkit over zelfstigma met daarin communicatiemiddelen en methodieken gericht op jongeren vrijwilligers en hun omgeving.

Dit is een gezamenlijk project van Zorgbelang Brabant en Zorgbelang Gelderland|Utrecht. Zorgbelang Brabant richt zich op de doelgroep jongeren en Zorgbelang Gelderland|Utrecht richt zich op vrijwilligers. Dit project wordt uitgevoerd in 2016 en wordt mede mogelijk gemaakt door Samen Sterk zonder Stigma

Stuur door!

Stuur door