Feiten

  • Naam: Zorg thuis

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Joke Stoffelen Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en projecten? Neem contact op

Zorg thuis

Ondersteuning nodig
Ouderen en mensen met een zorgvraag (zoals mensen met een lichamelijke, psychische, of verstandelijke beperking) kunnen soms niet alles meer alleen en hebben hulp/ondersteuning van anderen nodig. In eerste instantie wordt die hulp of zorg gezocht in het eigen netwerk, bij familie, vrienden en/of buurtgenoten.

Zelfredzaamheid bevorderen
In een aantal gevallen is professionele ondersteuning noodzakelijk. In Gelderland en Utrecht, verricht Zorgbelang Gelderland/Utrecht samen met aangesloten organisaties (vrijwilligers) en in overleg met gemeenten en zorginstellingen, activiteiten die er op gericht zijn de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen te verbeteren.
 

Waar wij voor gaan
Zelfredzaamheid van kwetsbare groepen - waaronder het versterken van de eigen regie en het voorkomen van sociaal isolement Kwalitatief goede zorg - hierbij speelt de inbreng van de zorgvrager zelf een essentiële rol

Wat wij doen voor Wmo-raden
Burgers kunnen participeren in de lokale beleidsontwikkeling van de Wmo, door inspraak en medezeggenschap. Als (lid van een) Wmo-raad dien je van veel markten thuis te zijn. Je bent onderhandelaar, lobbyist en initiatiefnemer. Je signaleert, informeert en je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen zorg en welzijn. Zorgbelang Gelderland kan de Wmo-raad, cliëntenraad, patiëntenorganisatie of belangenbehartigers bijstaan om te zorgen voor meer samenhang en goede beleidsbeïnvloeding.

 

Wat wij doen voor gemeenten
Gemeenten kunnen een beroep doen op ons als ze burgerparticipatie willen versterken of opnieuw willen vormgeven. Wij kunnen gemeenten ondersteunen om samen op te trekken en samen in beeld te krijgen wat de wensen en behoeften zijn van de oude en nieuwe doelgroepen die overgaan naar de Wmo.

Samen met u?
Voor gemeenten, organisaties en instellingen biedt Zorgbelang Gelderland/Utrecht advies en ondersteuning bij cliëntenparticipatie. U streeft naar kwaliteit van uw dienstverlening? En u wilt weten wat cliënten van uw dienstverlening vinden en ze erbij betrekken? Wij helpen u graag. Hierbij staat de ervaring en het perspectief van uw cliënt centraal. Want duurzame oplossingen bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat.

Methodieken voor participatie
Zorgbelang Gelderland/Utrecht heeft een aantal beproefde methodieken voor cliëntenparticipatie. Bekijk deze methodieken hier.

U kunt de geprinte versie van de methodieken ook opvragen via info@zorgbelanggelderland.nl.

 

Stuur door!

Stuur door