Feiten

  • Naam: Arbeidsparticipatie. Wat werkt?
  • Start: 01 januari 2015
  • Locatie: Gelderland en Utrecht

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hanneke Schut Neem contact op

Arbeidsparticipatie. Wat werkt?

Het idee achter de Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Maar, wat is een succesvolle en effectieve aanpak om meer mensen kansen te geven op de arbeidsmarkt?

Zorgbelang Gelderland/Utrecht zet zich er voor in dat iedereen daadwerkelijk mee kan doen en er geen mensen buiten de boot vallen.

Dit doen we door:

  • het adviseren van gemeenten en andere betrokken organisaties over het effectief toerusten van mensen met een beperking: wat werkt wel en niet als het gaat om het vinden en behouden van werk?
  • het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende medezeggenschapsraden die te maken hebben met de Participatiewet, zoals Wmo-raden en Wwb-raden.
  • het bieden van individuele cliëntondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.
    Meer informatie: Adviespunt Zorgbelang.   

Het perspectief en de mogelijkheden van mensen met een beperking staan hierbij centraal. Er komt steeds meer de nadruk te liggen op eigen verantwoordelijkheid. Het is daarom van essentieel belang dat burgers kunnen meepraten en meebeslissen over beleid en de invulling ervan in de praktijk. 

Bundeling van krachten
Zorgbelang organiseert jaarlijks het symposium 'Arbeidsparticipatie. Wat werkt?'
Samen met ervaringsdeskundigen, gemeenten en sociaal ondernemers gaan we in gesprek over lokale en regionale vorderingen rondom arbeidsparticipatie. We delen succesvolle projecten en komen tot samenwerkingsverbanden om knelpunten op te lossen. 

Het samenwerkingsverband van partners In de Weerd zet daarnaast jaarlijks een aantal keer een pittig Participatiedebat op de de agenda. De inzet van deze debatten is het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. 

Participatiepartner
Ook samen met Zorgbelang werken aan (arbeids)perspectief? We gaan graag met u in gesprek!
Enkele voorbeelden zijn:

Workshop Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie
Een deelnmer: “Waardevol om de verhalen van ervaringsdeskundigen te horen.”

De succesvolle workshop Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie in de regio Arnhem laat de kracht van ervaringsdeskundigheid zien. Jongeren vertellen over hun ervaringen met arbeidsparticipatie, over hun mogelijkheden en beperkingen.

Door de Participatiewet krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid om jongeren met arbeids-beperkingen te begeleiden naar werk. In deze workshop leren gemeenteambtenaren van het Werkbedrijf, UWV en werkgevers hoe ze dat kunnen aanpakken.

Zicht Op Nieuwe mogelijkheden (ZON)
Zorgbelang Gelderland is mede-initiatiefnemer van het Participatiehuis ZON in Nunspeet. Het biedt een nieuw perspectief voor mensen die aan de kant staan. Doel van het Participatiehuis is om mensen sterker te maken, waardoor ze weer mee kunnen doen aan de samenleving. Daarbij werken we aan persoonlijke, sociale en beroepsvaardigheden.
De sollicitatietraining is hiervan een mooi voorbeeld.

Participatiemethodieken
Neem ook eens een kijkje in het programma 'To the point' voor een overzicht van onze participatiemethodieken.

Vorig project printen stuur door

Stuur door!

Stuur door