Feiten

  • Naam: Touwtjes in eigen handen
  • Start: 01 januari 2014
  • Voor wie: Iedereen
  • Locatie: Nijmegen en Rivierenland

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hanneke Schut Wilt u meer informatie? Of wilt u meepraten? Neem contact op

Touwtjes in eigen handen

De regering wil dat mensen langer zelfstandig thuis wonen. Zorgzwaartepakketten (ZZP) worden verder afgebouwd. Hierdoor zal er een steeds groter beroep worden gedaan op de vrijwillige inzet van bijvoorbeeld mantelzorgers.

Welk effect(en) hebben deze ontwikkelingen op cliënten? Wat is er nodig om met behoud van eigen regie langer thuis te kunnen blijven wonen? En hoe kunnen vrijwilligers een bijdrage leveren zodat mensen hun leven kunnen lijden zoals zij dat graag willen? Zorgbelang Gelderland ging hierover met burgers uit de regio Nijmegen en Rivierenland in gesprek.

Wat gaat er veranderen in de zorgzwaartepakketten?
De lichte zorgzwaartepakketten (ZZP) voor mensen met een lichte zorgbehoefte worden verder afgebouwd. Dit betekent dat steeds minder mensen aanspraak kunnen maken op een woning van een zorginstelling en langer thuis moeten blijven wonen. Hebben zij hier hulp bij nodig, dan kunnen zij terecht bij hun gemeente of zorgverzekering. Lees hier meer.

Wat betekent het voor mensen om langer thuis te wonen? Wat vinden zij hierbij belangrijk en welke zorgen zijn er? U leest het hier.

Vrijwillige inzet
Vrijwillige hulp en ondersteuning aan burgers met een beperking wordt steeds belangrijker. Gemeenten en zorginstellingen bezuinigen en kunnen minder professionele medewerkers inzetten om zorgvragers te ondersteunen bij het dagelijkse leven. Tegelijk wordt van deze burger verwacht dat die zich zoveel mogelijk op eigen kracht weet te redden in de buurt of wijk.

Wat heeft iemand met een chronische beperking nodig om het dagelijks te leven te leiden/ zijn leven zo vorm te geven zoals hij dat wil/ zoals hij dat wil? Wat kunnen en wíllen vrijwilligers betekenen voor mensen met een beperking? Deze en meer vragen zijn aan de orde gekomen tijdens groepsgesprekken over vrijwillige inzet met burgers uit Rivierenland en Nijmegen. Lees hier meer.

Interview met een vrijwilliger
Het digitaal ouderenplatform is een vrijwilligersinitiatief in het stadsdeel Nieuw-West in Nijmegen. Peter Rutten, de oprichter, komt wekelijks in een wijkcentrum met ouderen bijeen om hen digitale vaardigheden te leren. In een interview vertelt hij hier meer over. Klik hier om het interview te lezen.

Stuur door!

Stuur door