Feiten

  • Naam: Wetgeving rondom zorg en welzijn
  • Start: 01 augustus 2009
  • Voor wie: Aangesloten organisaties van Zorgbelang Gelderland/Utrecht
  • Locatie: Gelderland

Vragen?

Projectcoordinator Vrijwilliger Simon de Waal Heeft u ook een juridische vraag? Neem dan contact met me op om te kijken wat ik voor u kan betekenen! Neem contact op

Wetgeving rondom zorg en welzijn

Simon de Waal werkt als vrijwilliger bij Zorgbelang Gelderland/Utrecht. Hij houdt zich onder andere bezig met:

  • het informeren van medewerkers van Zorgbelang Gelderland/Utrecht en aangesloten organisaties over wetgeving rondom zorg, vooral over de AWBZ en de Wmo
  • het schrijven van notities over Wmo-beleid in de verschillende Gelderse gemeenten
  • het bijhouden en samenvatten van Wmo-jurisprudentie.

Deze informatie is van waarde omdat ze gebruikt wordt voor advies aan onze aangesloten organisaties, het Adviespunt Zorg én voor het scholingsprogramma.

Jurisprudentie interessant voor bezwaarmaker
Verspreid in de Kanteling, dé krant over ontwikkelingen in de Wmo, komt u onder de naam ‘Juridische weetjes’ een aantal casussen tegen die uit bestaande rechtuitspraken komen.
De rechterlijke uitspraken over deze casussen worden jurisprudentie genoemd. Wanneer u in conflict komt met uw gemeente bij een Wmo aanvraag, kunnen deze uitspraken de basis vormen voor het slagen van uw bezwaar. Ze kunnen er ook toe leiden dat een gemeente haar beleid moet wijzigen.

 

Jurisprudentie: voorbeeld
Sociale omgeving wel van belang
Mevrouw Witjes van 65 jaar heeft de aandoening MS en kan daardoor moeilijk traplopen. Ze vraagt bij de gemeente een traplift aan. De gemeente wijst de aanvraag af en biedt mevrouw Witjes een vergoeding van 2.500 euro aan zodat ze kan verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Mevrouw Witjes maakt hiertegen bezwaar.

Ze woont al meer dan 36 jaar in de wijk, kan haar auto goed voor de deur kwijt en krijgt hulp van haar buren. Ze wil daarom niet verhuizen. De commissie Bezwaar van de gemeente adviseert de gemeente om mevrouw Witjes een pgb van 2.500 euro toe te kennen zodat mevrouw zelf een traplift kan aanschaffen. De gemeente zegt hierop dat verhuizen goedkoper is en dat er een geschikte woning is gevonden op 800 meter afstand van de huidige woning van mevrouw Witjes.

Mevrouw Witjes gaat in beroep. De rechter ziet echter geen gronden waarop de gemeente haar beslissing zou moeten herzien.

Het resultaat
De Centrale Raad van Beroep denkt daar anders over. De Raad vindt dat te weinig rekening is gehouden met de argumenten die mevrouw Witjes aandraagt. De buurt, de auto voor de deur en de mantelzorg van de buren dragen bij aan de zelfstandigheid van mevrouw. De gemeente moet volgens de Raad een PGB toekennen waarmee mevrouw Witjes alsnog een traplift kan aanvragen.

Volgend project printen stuur door

Stuur door!

Stuur door