Zorg verandert (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/zorg-verandert/)

Feiten

  • Naam: Zorg verandert
  • Start: 01 januari 2014
  • Voor wie: Voor alle mensen die gebruik maken van zorg.
  • Bekijk project: www.zorgverandert.nl

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Miriam Stolten Wilt u zelf een bijeenkomst organiseren of deelnemen als gespreksleider? Neem voor meer informatie contact met mij op! Neem contact op

Zorg verandert

De veranderingen in de zorg roepen vaak vragen op bij patiëntenverenigingen, ouderenbonden, gemeenten. En wellicht ook bij uw organisatie. Want hoe kunnen we mensen zo begeleiden dat ze meer zicht krijgen op wat ze willen? Wat helpt hen om de regie over hun eigen leven te behouden of opnieuw te krijgen? En hoe stimuleer je mensen om hun eigen netwerk te activeren?

Herkent u deze vragen? En wilt u daar graag iets in bieden? Steeds meer organisaties werken samen met Zorg Verandert aan versterking van de eigen regie van mensen. Zoals cliënten- en patiëntenverenigingen, ouderenbonden, gemeenten en welzijnsorganisaties. Samen organiseren we dialoogbijeenkomsten en workshops, om behoeften te verkennen en om concrete stappen te zetten. Organiseer ook kosteloos een dialoogbijeenkomst en/of workshop samen met Zorg Verandert.

“Niemand denkt graag na over ouder worden. De PCOB vindt het belangrijk dat mensen dat wel doen. Daarom ontwikkelden we samen met Zorg Verandert het Project Mij & Zorg.”
Miranda Wesselink, PCOB

Kracht van de dialoog: mensen helpen elkaar verder
In een dialoogbijeenkomst gaan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben én hun omgeving (mantelzorgers, vrijwilligers) met elkaar in gesprek. Ze luisteren naar elkaars zorgen en behoeften. En ze denken samen na over oplossingen. Bijvoorbeeld over wat er nodig om is om langer thuis te kunnen wonen. En over hoe je datgene wat je belangrijk vindt kunt vertalen naar het keukentafelgesprek met de gemeente. Of over de vraag hoe je je netwerk onderhoudt. Mensen wijzen elkaar ook de weg naar instanties en regelingen. En ze geven elkaar moed en vertrouwen. Dat wérkt, zo is onze ervaring.

“De deelnemers raakten snel en gemakkelijk met elkaar in gesprek. Ze luisterden naar elkaar en gaven elkaar zelfs al tips. Ze voelden zich overduidelijk veilig.”
Dialoogdeelnemer en zorgprofessional Paul Thuis

Bouwstenen voor een bijeenkomst op maat
Een dialoog, een workshop óf een combinatie daarvan … stel met ons uw programma samen. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

De dialoog (10 deelnemers)
Wat
Mensen gaan met elkaar in gesprek over elkaars situatie.
Voor wie
Zorgvragers én hun naasten, mantelzorgers of vrijwilligers.
Tijdsduur
1,5 tot 2 uur.
Resultaat
Onderling begrip en respect. Mensen luisteren naar elkaar en krijgen zicht op wat zij nodig hebben bijvoorbeeld bij het regelen van zorg of ondersteuning.

Zorg Verandert

Workshop ‘Welke stap zet jij?’ (10 deelnemers)
Wat
Deelnemers maken hun eigen wensen en behoeften helder en inspireren elkaar om deze om te zetten in een concreet stappenplan.
Voor wie
Zorgvragers én hun naasten, mantelzorgers of vrijwilligers.
Tijdsduur
3 uur.
Resultaat
De deelnemers gaan naar huis met een praktisch stappenplan voor het realiseren van hun wensen.

Drieluik: 2 dialoogbijeenkomsten + workshop ‘Welke stap zet jij?’ (10 deelnemers)
Wat
2 Dialoogbijeenkomsten + workshop ‘Welke stap zet jij?’.
Voor wie
Zorgvragers én hun naasten, mantelzorgers of vrijwilligers.
Tijdsduur
2 x 2 uur (dialoog) + 1 x 3 uur (workshop).
Resultaat
De deelnemers inspireren elkaar over wat zij nodig hebben en wat zij hiervoor moeten doen. Zij kunnen hierna concrete stappen zetten om hun wensen te realiseren.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw organisatie en uw achterban of inwoners?
Neem vrijblijvend contact met ons op. Voor de provincie Gelderland kunt u contact opnemen met miriamstolten@zorgbelanginclusief.nl 

Zorg Verandert

Programma Zorg Verandert is een vierjarig (verander)programma dat wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van cliënt-, patiënt- en belangenorganisaties: penvoerder Ieder(in), LPGGz, PCOB, Unie KBO, NOOM, LSR, Naar-Keuze, Zorgbelang Nederland en Per Saldo. Zorgbelang Inclusief verzorgt de coördinatie van het programma.

Stuur door!

Stuur door