Gesprekbegeleider of vrijwilliger bij Zorg Verandert (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/zorg-verandert/aanmelden-als-gespreksbegeleider-of-vrijwilliger/)

Vindt u het belangrijk dat mensen de juiste zorg of ondersteuning krijgen? Wilt u mensen graag activeren en motiveren om de regie in eigen hand te houden? En heeft u enige ervaring in het organiseren en leiden van gespreksgroepen? Word dan gespreksbegeleider van Zorg Verandert!

Als gespreksbegeleider krijgt u een rol tijdens één of meer dialoogbijeenkomsten in uw eigen wijk of buurt. Dialoogbijeenkomsten zijn bestemd voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben én voor hun omgeving. De bijeenkomsten richten zich op het creëren van bewustwording en het versterken van de eigen regie. In dialoogbijeenkomsten gaan mensen met elkaar in gesprek over de veranderingen en mogelijke oplossingen in het regelen van zorg en ondersteuning. Zorg Verandert houdt dialoogbijeenkomsten bij voorkeur samen met cliënt- en welzijnsorganisaties, (buurt)verenigingen, gemeenten en zorgaanbieders. Waar mogelijk sluiten we aan bij lokale initiatieven en zo nodig organiseren we ook zelf bijeenkomsten.

Uw rol als gespreksbegeleider

Als gespreksbegeleider heeft u een belangrijke rol tijdens één of meer dialoogbijeenkomsten in bijvoorbeeld een café, buurthuis of kantoor. In een dialoogbijeenkomst gaat u met een groep van maximaal 15 personen samen aan de slag. U helpt elkaars vragen, twijfels en behoeften te doordenken. Hoe gaan ze om met de veranderingen, waar is behoefte aan en wat kunnen mensen zelf doen? U motiveert deelnemers om elkaar te inspireren met goede voorbeelden, nieuwe ideeën en mogelijke oplossingen. Er is ruimte om in te gaan op persoonlijke situaties. In de dialoogbijeenkomsten komen concrete thema’s aan bod, zoals het voorbereiden op het gesprek met de gemeente, sociale netwerkversterking en het maken van een persoonlijk plan.

Wat vragen wij van u?

  • affiniteit hebben met de zorg en enige kennis hebben van de stelselwijzigingen;
  • vanuit empathie interesse hebben in andere mensen;
  • enige ervaring hebben in het organiseren en leiden van gespreksgroepen;
  • een positieve en oplossingsgerichte houding hebben;
  • het als een uitdaging zien deelnemers aan de bijeenkomsten positief te coachen in dit traject;
  • anderen kunnen enthousiasmeren en stimuleren.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • een training op maat (meerdere dagdelen);
  • mensen die u ondersteunen in de praktische uitvoering;
  • goede feedback en handige tools;
  • een monitor die in kaart brengt hoe de veranderingen in de zorg verlopen.

Wilt u zich aanmelden als gespreksbegeleider of meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in.

  

Heeft u een hart voor mensen met een beperking of chronische ziekte? Of krijgt u zelf zorg of ondersteuning? En helpt u graag anderen? Meld u zich dan aan als vrijwilliger van Zorg Verandert. Als vrijwilliger assisteert u tijdens één of meer dialoogbijeenkomsten die wij vanaf 2015 organiseren in uw stad, wijk of buurt. Bijvoorbeeld in het wijkcentrum, een café of kantoor.

Bijeenkomsten Zorg Verandert

Dialoogbijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben én voor hun omgeving. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de veranderingen in de zorg en over mogelijke oplossingen in het regelen van zorg en ondersteuning. Zorg Verandert houdt dialoogbijeenkomsten bij voorkeur samen met cliënt- en welzijnsorganisaties, (buurt)verenigingen, gemeenten en zorgaanbieders. Waar mogelijk sluiten we aan bij lokale initiatieven en zo nodig organiseren we ook zelf bijeenkomsten.

Stoelen klaarzetten, koffie zetten, mensen ontvangen

Als vrijwilliger assisteert u bij een bijeenkomst van Zorg Verandert. U zet de stoelen en tafels klaar en zet koffie en thee. U ontvangt de mensen en bent er voor hen. Na afloop helpt u met opruimen. Kortom: u zorgt dat de bijeenkomst goed verloopt en dat bezoekers zich welkom voelen. Tijdens de bijeenkomst werkt u samen met andere vrijwilligers en met de gespreksbegeleider.