Bijeenkomst in uw gemeente en buurt (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/zorg-verandert/bijeenkomst-in-uw-gemeente-en-buurt/)

Wilt u graag samen met anderen praten over de veranderingen en over de nieuwe situatie? Dat kan! Programma Zorg Verandert organiseert lokale bijeenkomsten en dialoogbijeenkomsten. Dat doen we onder meer samen met cliënten- en welzijnsorganisaties, (buurt)verenigingen, gemeenten en zorgaanbieders. We sluiten zoveel mogelijk aan bij lokale initiatieven en bijeenkomsten die al zijn georganiseerd. En zo nodig (mede)-organiseert Zorg Verandert ook zelf bijeenkomsten.


We onderscheiden twee typen bijeenkomsten: lokale bijeenkomsten en dialoogbijeenkomsten:

Lokale bijeenkomst

Een lokale bijeenkomst is een bijeenkomst in uw eigen gemeente, stad of dorp. Bijvoorbeeld in het gemeentehuis of op het kantoor van een zorgorganisatie. In deze bijeenkomst krijgt u informatie over de nieuwe situatie per 1 januari 2015. Een afgevaardigde van uw gemeente vertelt, mogelijk in samenwerking met een inhoudelijk deskundige van Zorg Verandert, meer over de lokale situatie en de gemeentelijke aanpak. Vervolgens gaat u uiteen voor groepsgesprekken. Daarin staat u samen met anderen stil bij het omgaan met de gevolgen van de veranderingen in de zorg. Samen zoekt u naar kansen en oplossingen voor de nieuwe situatie. In de groepsgesprekken komen concrete onderwerpen aan bod, zoals vraagverheldering, het versterken van het sociale netwerk en het maken van een persoonlijk plan.

Dialoogbijeenkomst

Naast de lokale bijeenkomsten vinden door heel Nederland tal van dialoogbijeenkomsten plaats. Deze vinden plaats in uw eigen wijk of buurt. Zoals in een café, buurthuis of kantoor. Zorg Verandert sluit waar het kan aan bij lokale initiatieven en houdt bijeenkomsten bij voorkeur samen met cliënt- en welzijnsorganisaties en (buurt)verenigingen. In een dialoogbijeenkomst gaat u onder begeleiding van een gespreksbegeleider van Zorg Verandert in een groep van maximaal 15 personen samen aan de slag. We doordenken elkaars zorgen, vragen, twijfels en behoeften. En we inspireren elkaar met voorbeelden, nieuwe ideeën en oplossingen. Er is tijdens de dialoogbijeenkomsten ruimte om in te gaan op ieders persoonlijke situatie. Vragen die aan bod kunnen komen zijn: hoe kunt u langer thuis wonen en hoe bereidt u zich voor op het gesprek met de gemeente? Hoe schakelt u uw netwerk in? Wat kunnen uw familie, vrienden en buren doen? En waar kunnen de huisarts, gemeente, het wijkteam of een zorginstantie bij helpen?

Interesse?

Wilt u graag een bijeenkomst van Zorg Verandert bijwonen?

Bekijk de data en meld u aan!