Samen met Zorg Verandert een bijeenkomst organiseren (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/zorg-verandert/samen-met-zorg-verandert-een-bijeenkomst-organiseren/)

Presentatie, groepsgesprek of workshop

U kunt programma Zorg Verandert op vele manieren inschakelen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld voor u een (gast)presentatie verzorgen, het (groeps)gesprek faciliteren en begeleiden (door een trainer, gespreksbegeleider of inhoudelijk deskundige) of een of meer workshops verzorgen (over thema’s die uw achterban aangaan).

Bij elke bijeenkomst haalt programma Zorg Verandert in elk geval feedback op. Wij gaan graag met u in gesprek over uw behoeften en ideeën over onze rol. Verschillende werkvormen zijn bespreekbaar.

Onze doelstellingen

Hoe de bijeenkomst er ook uitziet, leidend daarin zijn voor Zorg Verandert een viertal thema’s gericht op mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én hun omgeving;

  • zelfredzaamheid;
  • eigen regie;
  • versterking van het sociale netwerk;
  • een inclusieve samenleving.

“Verhelderende bijeenkomst voor lokale bestuurders”

“De SBOG richt zich vooral op de lokale bestuurders. Zij krijgen veel vragen van ouderen, want er is veel ongerustheid. De lokale bestuurders moeten wel kunnen omgaan met die vragen. Om die reden hebben wij voor lokale bestuurder een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Zorg Verandert. Dankzij de bijeenkomst hebben de deelnemers handvatten om hun achterban beter te informeren en ondersteunen.” 

Maria Smits, beleidsadviseur Samenwerkende Bonden van Ouderen (SBOG) in Gelderland        

Organiseer zelf een bijeenkomst

Wilt u een bijeenkomst organiseren? Neem dan via onderstaand formulier contact op met Miriam Stolten en Woudianne van der Valk de coördinatoren van Zorg Verandert in uw regio.