Feiten

  • Naam: Zorg voor de jeugd
  • Start: 01 januari 2007
  • Voor wie: Iedereen die te maken heeft met jeugdhulp
  • Locatie: Gelderland en Utrecht

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hellen Houterman Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en projecten op het gebied van jeugdhulp? Neem contact op

Zorg voor de jeugd

Zorgbelang Gelderland/Utrecht versterkt de positie van cliënten in jeugdzorg. Dat gebeurt vanuit drie invalshoeken: cliëntenparticipatie, belangenbehartiging en de onafhankelijke vertrouwenspersonen.

Hulp in eigen omgeving
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg zodat hulp en ondersteuning aangeboden wordt in de directe leefomgeving van mensen.

Zorgbelang helpt jongeren en ouders bij het onder de aandacht brengen van hun ervaringen en wensen. Wij organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten en klankbordgroepen, waarbij we burgers, overheid en professionals met elkaar in contact brengen. Zo wordt er beter naar jongeren en ouders geluisterd en dat levert veel waardevolle informatie op die toegepast wordt in beter jeugdzorgbeleid.

Vennetie from Joost Ooijman on Vimeo.

Belangenbehartiging
Zorgbelang Gelderland/Utrecht werkt samen met cliënten, jeugdzorginstellingen, Jeugdbescherming, de overheid en de Inspectie aan verbeteringen in de jeugdzorg. Dit doen wij op de volgende manieren:

  • Verbeteren van het imago van de jeugdzorg waarbij de jongeren zélf centraal staan. Dit krijgt o.a. vorm door activiteiten als de Week van de Jeugdzorg en gastlessen tijdens Tha Bus on tour.
  • Vanuit cliëntenperspectief formuleren van standpunten rondom specifieke thema's, zoals:
    Nazorg voor 18+-jongeren en de transitie jeugdzorg.
  • Ondersteunen van innovatieve projecten die de maatschappelijke positie van cliënten verbeteren. Zoals de uitbreidingset 'Jeugdzorg' bij het spel 'Een Steekje Los?'.
  • Ouders en jongeren geven aan dat zij zich écht geholpen voelen als de hulp daadwerkelijk op hen en hun omgeving is gericht. Maar wat vraagt dit van hulpverleners? En van de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor Zorg voor Jeugd? Op 25 september 2015 zijn jongeren, ouders, onderzoekers, beleidsmedewerkers, docenten en professionals uit het jeugdveld hierover in gesprek gegaan. Dit filmpje biedt een impressie. 

 

Volgend project printen stuur door

Stuur door!

Stuur door