Centrale Cliëntenraad Tactus Verslavingszorg

Cliëntenraad verslavingszorg Oost-Nederland.

Adres- en contactgegevens:

Bezoekadres Keulenstraat 3
7418ET Deventer
Postadres Postbus 154
7400 AD Deventer
Telefoonnummer 0570-500100
Sector Geestelijke Gezondheidszorg