Zorgbelang streeft – vanuit het perspectief van mensen - naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar vorm geeft aan deze samenleving.
We willen dit bereiken door het ondersteunen van individuele en georganiseerde inwoners.
Zorgbelang werkt samen met bijna 480 aangesloten patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden. Wij helpen u verder bij vragen of klachten over zorg en welzijn via ons Adviespunt Zorgbelang.

 


Aangesloten organisaties
Bij Zorgbelang Gelderland/Utrecht zijn meer dan 475 cliëntenorganisaties aangesloten. Zorgbelang bundelt de kracht van patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden.

Efficiëntere zorg en welzijn
Wij leveren een bijdrage aan efficiëntere zorg en welzijn door zorgprofessionals en zorggebruikers met elkaar te verbinden en kennis te delen. Omdat steeds meer de nadruk komt te liggen op eigen verantwoordelijkheid, is het van essentieel belang dat zorggebruikers kunnen meepraten en meebeslissen over zorgbeleid en de invulling ervan in de praktijk. Samen de zorg beter maken. Daar gaat het om.

Inbreng van ervaringskennis
Zorgbelang is specialist in het ophalen van ervaringen van zorggebruikers. We hebben contact met een brede achterban van meer dan 475 patiëntenorganisaties, bovendien melden burgers via ons Adviespunt vragen en klachten over de zorg. Ook verkrijgen we ervaringskennis via bijvoorbeeld:

•panelgesprekken;
•spiegelgesprekken;
•focusgroepen;
•digitale panels en online communities.

Zorgbelang past deze vormen van cliëntenparticipatie vaak toe in samenwerking met of in opdracht van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en apotheken.

Onafhankelijk advieswerk
Onafhankelijkheid vormt het vaste vertrekpunt bij ons werk. Het perspectief van de zorggebruiker staat bij ons altijd voorop. Onze kennis van dat perspectief vormt de basis voor de diensten die wij aanbieden. Het kan daarbij gaan om:

  • Het realiseren van de beste vorm voor cliëntenparticipatie, bijvoorbeeld in een gemeente of instelling;
  • Het inzetten van methodieken om uw diensten beter te laten aansluiten op de wensen van uw klant;
  • Het ontwikkelen van een innovatief zorgaanbod.

Zorgbelang Nederland
Zorgbelang Gelderland is één van de tien leden van Zorgbelang Nederland. In dit landelijk verband wordt nauw samengewerkt in projecten met onderwerpen als kwaliteitsverbetering van ziekenhuiszorg, samenwerking met zorgverzekeraars, landelijke samenwerking met andere patiënten-/consumentenorganisaties, meldacties, E-panels of landelijke programma's zoals ‘Aandacht Voor Iedereen’ en 'Zorg verandert'.

Door onze provinciale structuur weet Zorgbelang wat er speelt bij u in de buurt. Onze kennis van de lokale situatie is groot. Hierdoor staan wij dicht bij zorggebruikers. En indien nodig maken wij gebruik van de kracht van ons landelijke netwerk.