Over zorgbelang (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/)

Zorgbelang Inclusief
Wij streven naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar vorm geeft aan deze samenleving.

Wij willen dit bereiken door het ondersteunen van inwoners, cliënten, patiënten, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en anderen, gericht op:

 • versterking van de zelf- en samenredzaamheid van mensen;
 • versterking van het zelf-organiserend vermogen van mensen;
 • verbetering van (de kwaliteit van) sociale-, zorg- welzijns- en leefbaarheidsvoorzieningen.

 

 

Wat bieden wij?
Adviespunt Zorgbelang (www.adviespuntzorgbelang.nl)
Via Adviespunt Zorgbelang bieden wij onafhankelijk advies en ondersteuning:

 • Cliëntondersteuning langdurige zorg
 • Cliëntondersteuning sociaal domein
 • Vertrouwenspersoon jeugdhulp
 • Klachtenfunctionaris gezondheidszorg

Kwaliteit en participatie
Wij ondersteunen veel verschillende opdrachtgevers op het gebied van de gezondheidszorg, de langdurige zorg, de Wmo, de GGZ, de jeugdhulp en participatiewet en op het gebied van leefbaarheid. Het perspectief en de ervaringen van mensen waar het om gaat, staan altijd voorop. Onze kennis van dat perspectief en deze ervaringen, en van de methodieken om deze ervaringen tot verbeteringen te laten leiden, vormen de basis voor de diensten die wij bieden.

Onze expertise
Wij onderscheiden ons:

 1. Door onze specialistische kennis en expertise, vaak verbonden met ervaringsdeskundigheid:
  • Persoonlijke ondersteuning van mensen, cliënten, patiënten.
  • Patiënten-, cliënten- en burgerparticipatie.
  • Kwaliteit van zorg en dienstverlening.
  • Advies en ondersteuning bij het aanpakken van organisatie- en samenwerkingsvraagstukken.
 2. Door onze praktische oriëntatie: het resultaat telt!
 3. Door onze expertise in het verbinden van zorgdomeinen en levensdomeinen.
 4. Door ons lokaal, regionaal en landelijk netwerk.

Op 1 januari 2019 zal onze nieuwe website www.zorgbelanginclusief.nl online zijn.