Zorgbelang Gelderland|Utrecht is ISO-gecertificeerd. Met het behalen van het certificaat bewijst en waarborgt Zorgbelang Gelderland|Utrecht jaarlijks de kwaliteit van haar dienstverlening.

Certiked Logo ISO 9001 2008

Uit onafhankelijke toetsing door Certiked blijkt dat de kwaliteit van de dienstverlening van Zorgbelang Gelderland en Brabant aan de ISO-eisen voldoet. De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. 

Het certificaat heeft betrekking op:

  • Het ondersteunen van de belangen van individuele patiënten en cliënten door vertrouwenswerk, advisering en klachtenopvang;
  • Collectieve ondersteuning van patiënten en cliënten door deskundigheidsbevordering (opleiding en training), participatie in netwerken en advisering;
  • Beleidsbeïnvloeding gericht op kwaliteitsverbetering in de zorg vanuit het cliëntenperspectief (ervaringskennis) bij overheden, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere financiers door het uitvoeren van projecten.

De komende jaren blijven we ons inzetten om onszelf voortdurend te blijven verbeteren en we zijn trots op de geweldige inzet en motivatie van onze medewerkers om het systeem goed in te voeren en op hun kwaliteit van werken.