Zorgbelang Gelderland/Utrecht komt – vanuit het perspectief van zorggebruikers en burgers - op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen in alle regio’s en gemeenten van de provincies Gelderland en Utrecht. Zodat mensen zoveel mogelijk kunnen leven zoals zij dat willen, ook als zij door ziekte, ongeval, beperking of ouderdom belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren.

Dat doen we door:

Het verzamelen van ervaringskennis van zorggebruikers, het opvangen van klachten en het signaleren van knelpunten;

  • Het inbrengen van deze ervaringskennis en klachtsignalen waarmee het zorg- en welzijnsaanbod wordt verbeterd;
  • Het inzetten van methodieken om diensten beter te laten aansluiten op de wensen van cliënten en burgers;
  • Het adviseren van gemeenten en andere instellingen over de ontwikkeling van een innovatief zorgaanbod vanuit cliënt- en burgersperspectief;
  • Het ondersteunen van initiatieven op het sociaal domein (burgerinitiatieven, Jongerennetwerk e.d.).


Om haar doelen te bereiken (verbeteren van zorg- en welzijn en leefbaarheid) wordt nauw samengewerkt met zorgvragers en zorgvragersorganisaties (o.a. 475 aangesloten organisaties), met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en andere relevante organisaties en bedrijven.