Zorgbelang Gelderland/Utrecht werkt lokaal, regionaal en landelijk samen met veel andere organisaties.


Lokale en regionale samenwerkingspartners:

 • 475 aangesloten organisaties
 • Collega-consumentenorganisaties
 • Maatschappelijke ondersteuningsorganisaties zoals Spectrum, Elan en de Samenwerkende Bonden Ouderen Gelderland (SBOG), Wijkgericht Ouder Ondersteuning Nijkerk
 • Gemeenten
 • Provincie
 • Zorgaanbieders, variërend van een kleine lokale welzijnsinstelling tot de grote ziekenhuizen in Gelderland en Utrecht
 • Zorgverzekeraars. Zorgbelang Gelderland\Utrecht heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de vier grote zorgverzekeraars in Gelderland: Menzis, Achmea/Agis, VGZ en CZ. Zorgbelang Gelderland\Utrecht is ook verantwoordelijk voor de selectie en voordracht van leden van zorgvragersfracties van zorgkantoren.


Landelijke samenwerkingspartners:

 • Zorgbelang Nederland en de twaalf andere provinciale Zorgbelangorganisaties.
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Movisie
 • Landelijk platform GGz
 • Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ)
 • Mezzo, landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers
 • En vele andere organisaties.