Gezocht: deelnemers voor het EMPATIE-project met COPD en/of hartfalen (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers/empatie-zorgvragers-copd-enof-hartfalen/)

Regio Achterhoek

Lees hier de profielschets en meld u aan!
NB: De nieuwe bijeenkomst vindt plaats in september 2018. De exacte datum en tijd worden hier spoedig vermeld.