Gezocht: lid cliëntenraad Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers/gezocht-lid-cliëntenraad-cooeperatie-integrale-huisartsenzorg-nijmegen-(cihn)/)

In verband met het aftreden van cliëntenraadsleden zijn wij op zoek naar een nieuw lid van de cliëntenraad CIHN (m/v)

Van toekomstige cliëntenraadsleden verwachten wij dat zij:

  • Affiniteit hebben met de gezondheidszorg op de huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer en chronische eerstelijnszorg in het bijzonder;
  • Gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten ten behoeve van de avond-, nacht- en weekendzorg op de huisartsenposten en chronische eerstelijnszorg te behartigen;
  • Bereid zijn om minimaal 8 keer per jaar ‘s avonds te vergaderen;
  • In voorkomende gevallen ook overdag aan bijeenkomsten deel kunnen nemen;
  • Bij voorkeur op enigerlei wijze tot de doelgroep van CIHN behoren c.q. mantelzorger van de doelgroep zijn;
  • Geïnteresseerd zijn om na- of bijscholing te volgen op het gebied van medezeggenschap in de zorg;
  • Woonachtig zijn in het werkgebied van de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer.

De cliëntenraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de Huisartsenpost Nijmegen en Boxmeer en OCE Nijmegen. De cliëntenraad wordt professioneel ondersteund door Zorgbelang Gelderland. De cliëntenraad bestaat uit 5 tot 7 leden

Uitgebreid functieprofiel en informatie
Het uitgebreide functieprofiel kunt u lezen op www.cihn.nl . Voor informatie kunt u contact opnemen met Maarten Moonen, voorzitter cliëntenraad (06- 23 57 01 61) of Ellen Debets, directiesecretaris (024 – 352 35 81). 

Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u tot 15 augustus 2018 sturen naar: CIHN, t.a.v. cliëntenraad,  Weg door Jonkerbos 108, 6532 SZ Nijmegen of e-mailen naar: a.vanoirschot@cihn.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 28 augustus 2018.

De Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) is een betrokken en ambitieuze organisatie die zich sterk maakt voor integrale huisartsenzorg in Nijmegen en omgeving. Kwaliteit van zorg en de patiënt staan centraal. De CIHN heeft twee dochterorganisaties. ‘Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer’ (HNB) is verantwoordelijk voor de spoedeisende huisartsenzorg in avond-, nacht- en weekenduren. Fysiek zijn er Huisartsenposten in Nijmegen en Boxmeer. Dochterorganisatie ‘OCE Nijmegen’- Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg Nijmegen – ontwikkelt samen met zorgverleners uit de eerste en tweede lijn (zorg)programma’s voor chronische zorg. Verder faciliteert en ondersteunt zij huisartsen en ketenpartners bij het verlenen van chronische eerstelijnszorg. OCE Nijmegen organiseert eveneens GGZ-praktijkondersteuning via dochterorganisatie ‘OCE Praktijkondersteuning’.