Gezocht: lid cliëntenraad CWZ (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers/gezocht-lid-cliëntenraad-cwz/)

De cliëntenraad draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen CWZ en geeft vorm aan medezeggenschap, overleg en samenwerking van patiënten en CWZ. Er wordt door de leden van de cliëntenraad gewerkt vanuit aandachtsgebieden. Binnen het specifieke aandachtsgebied heeft het betreffende lid een eigen verantwoordelijkheid voor invulling, vertegenwoordiging en communicatie van en in de cliëntenraad. De raad maakt gevraagd en ongevraagd opvattingen kenbaar en brengt verbetervoorstellen in. Ondersteuning van de raad vindt plaats door een ambtelijk secretaris en een secretaresse.

Functieomschrijving
De cliëntenraad in CWZ telt acht leden inclusief een onafhankelijk voorzitter. De raad komt acht keer per jaar bijeen, waarvan een aantal keren met de raad van bestuur. De cliëntenraad van CWZ is opgericht op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Meer informatie over de cliëntenraad is te vinden op de website www.cwz.nl/clientenraad.

Functie-eisen
De kandidaat (m/v) die wij zoeken, heeft een hbo werk en denkniveau, heeft affiniteit met de gezondheidszorg en is thuis in onze regio. Wij zijn op zoek naar een lid dat gedreven is, maar ook kan relativeren. Een lid dat het als een uitdaging ziet om zich - samen met de overige leden van onze enthousiaste raad - in te zetten voor de patiënten en klanten van het ziekenhuis en in staat is hun belangen te behartigen. Gezien de huidige samenstelling van de raad geniet een kandidaat met interesse voor de zorginhoudelijke aspecten met name patiëntveiligheid, patiëntcommunicatie en patiëntparticipatie de voorkeur. Doordat er steeds meer vanuit patiëntperspectief naar de zorg wordt gekeken en doordat patiëntvertegenwoordigingen steeds meer worden betrokken bij de ontwikkelingen in de zorg, binnen CWZ en erbuiten, is het appél op een bijdrage door een lid van de cliëntenraad groot, waardoor een relevante beschikbaarheid in tijd nodig is en gevraagd wordt.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een vrijwillige functie, wel geldt een regeling voor onkostenvergoeding.

Contactinfo
Meer informatie bij: Kitty Gravemaker, voorzitter cliëntenraad, telefoon 06-53349845 of Annelies Zegers, ambtelijk secretaris cliëntenraad, telefoon (024) 365 7831 / 06-42278460. De selectiegesprekken worden gepland in week 22 en 23. Werving en selectie vindt plaats in samenwerking met Zorgbelang Gelderland www.zorgbelanggelderland.nl