Gezocht: Patiëntenvertegenwoordigers voor de Beleidsadviesraad van BV Zorg (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers/gezocht-patiëntenvertegenwoordigers-voor-de-beleidsadviesraad-van-bv-zorg/)

BV Zorg vertegenwoordigt 67 huisartsen. Gezamenlijk dragen zij zorg voor 150.000 patiënten. Onder BV zorg vallen naast de huisartsenpost in Doetinchem drie zorggroepen (Diabetes, Longzorg en CVRM) en een Zorgacademie.

De beleidsadviesraad vormt een platform waarbinnen enkele malen per jaar gesproken wordt over actuele ontwikkelingen op het vlak van eerstelijnszorg en alles wat daaraan raakt (ketenzorg, wijkgericht werken, spoedzorg, etc.). Het beleidsadviesorgaan zet op basis van deze gesprekken initiatieven uit naar BV Zorg.

In het orgaan nemen een directielid van de BV Zorg, een huisartsenvertegenwoordiger uit de regionale huisartsenvereniging en een aantal patiëntenvertegenwoordigers zitting.

Profielschets Lid beleidsadviesorgaan BV Zorg
(tevens selectiecriteria)

Algemeen
Leden van het beleidsadviesorgaan hebben:

 • Bekendheid met de eerstelijnszorg in de regio als patiënt, ex-patiënt, familielid / naaste van een patiënt of blijkend uit binding met maatschappelijk groeperingen;
 • Kennis van de ontwikkelingen in de zorg;
 • De motivatie om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van BV Zorg te behartigen;
 • Bereidheid om circa 4 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor het beleidsadviesorgaan;
 • Bereidheid om scholing te volgen;
 • Hun woonplaats in de Achterhoek.


Vaardigheden

Leden van het beleidsadviesorgaan:

 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Zijn in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en te adviseren, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • Kunnen zich inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand nemen van individuele belangen;
 • Hebben een kritische, constructieve en open houding;
 • Zijn in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
 • Kunnen zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken;
 • Kunnen in teamverband functioneren.


Overige informatie

 • Er is een vacatiegeldregeling;
 • Reiskosten worden vergoed;
 • Leden van het beleidsadviesorgaan worden op persoonlijke titel benoemd (dus functioneren zonder last of ruggenspraak).

Reacties
U kunt uw reactie voorzien van een motivatie en curriculum vitae opsturen naar:
Zorgbelang Gelderland/Utrecht
T.a.v Karin Kalthoff
Postbus 5310
6802 EH Arnhem
karinkalthoff@zorgbelanggelderland.nl