Hersenletsel.nl zoekt: enthousiasmerende en beeldbepalende voorzitter m/v (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers/hersenletselnl-zoekt-enthousiasmerende-en-beeldbepalende-voorzitter-mv/)

Hersenletsel.nl is de grootste patiëntenvereniging voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Niet aangeboren hersenletsel (NAH) verandert het leven compleet. De vereniging Hersenletsel.nl is er om kennis over en het begrip voor hersenletsel te vergroten. Wij helpen de draad weer op te pakken, meer te weten te komen over hersenletsel en de consequenties en daarover in contact te komen met lotgenoten. Hersenletsel.nl staat voor de belangen van 650.000 mensen met NAH en hun naasten. Jaarlijks komen er 165.000 mensen met NAH bij.

Naast de traditionele activiteiten zoals lotgenotencontact, informatie en kennisdeling, belangenbehartiging en kwaliteit van zorg zetten we actief in op de nieuwe mogelijkheden die Internet, social media en eHealth ons in toenemende mate bieden.

Belangrijk uitgangspunt is dat de behoeften en mogelijkheden van onze leden daarbij centraal staan.
De voorzitter die we zoeken is in staat om als boegbeeld en pleitbezorger de vereniging Hersenletsel.nl samen met het bestuur, directeur en bureau verder uit te bouwen en zodanig te professionaliseren, dat de politieke en inhoudsdeskundige omgeving niet om de vereniging heen kan.

De voorzitter is bevlogen, beschikt over een groot netwerk, heeft ruime bestuurlijke ervaring, is een verbinder en is goed in het enthousiasmeren van mensen.

De voorzitter is samen met de directeur het gezicht van de vereniging. Het bestuur is momenteel op zoek naar een geschikte opvolger van de huidige voorzitter.

Wat biedt Hersenletsel.nl u?

  • Een uitdagende bestuursfunctie in een dynamisch bestuur, waar hard wordt gewerkt, fundamentele discussies niet uit de weg worden gegaan en met regelmaat wordt gelachen.
  • Een klein, maar ambitieus bureau, waarvan de directeur nauw en constructief met het bestuur samenwerkt.
  • Een achterban van 5.600 leden en 345 actieve vrijwilligers die er samen met u iets moois van willen maken.
  • Een vergoeding voor gemaakte reiskosten en andere onkosten.


Wat vraagt Hersenletsel.nl van u?

  • Met enthousiasme en inzet leiding geven aan een ambitieus en energiek bestuur.
  • Sturing geven aan de strategie en kernactiviteiten van de vereniging in nauwe samenspraak met de directeur.
  • Signaleren en beoordelen van met name extern (strategische) kansen en ontwikkelingen, die relevant zijn voor de doelstellingen van de vereniging
  • Bereidheid om naast het participeren in de bestuursvergadering samen en in afwisseling met uw collega’s Hersenletsel.nl te vertegenwoordigen tijdens regiobezoeken, bij stakeholders en tijdens beurzen en symposia.
  • Tijd en flexibiliteit. Reken op 4 tot 6 dagdelen per maand.

De organisatie wordt ondersteund door een klein aantal professionals en heeft haar bureau in Velp.

Solliciteren
Bent u de nieuwe voorzitter die wij zoeken? Stuur dan nu uw motivatiebrief en CV naar:
Hersenletsel.nl. t.a.v. de vicevoorzitter, mevrouw R. van der Nat, Den Heuvel 62 6881 VE Velp
Of per email naar: info@hersenletsel.nl eveneens t.a.v. de vicevoorzitter.

Bij het landelijk bureau kunt u het voorzittersprofiel opvragen (info@hersenletsel.nl of 026- 3512512). U kunt ook vooraf telefonisch informatie vragen aan de directeur, mevrouw M. Lindhout, 026-3512512.

Reacties graag voor 1 april 2017; eventuele gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 20 april in Velp.