Oproep! Veilig gebruik van medicijnen: wat is uw ervaring en mening? (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers/oproep-veilig-gebruik-van-medicijnen-wat-is-uw-ervaring-en-mening/)

Er wordt in zorgland steeds meer gesproken over medicatieveiligheid, maar wat betekent dat nu eigenlijk voor u als oudere (60 jaar en ouder) en als medicijngebruiker?

Hoe gaat u in het dagelijks leven om met uw medicijnen? Welke rol verwacht u van de zorgverleners?
Wat gaat volgens u goed? Wat zou beter kunnen?
Over deze vragen willen wij graag met u in gesprek.

Doet u mee?
Graag nodigen wij u en/of uw mantelzorger uit voor een interview.
Hiervoor komen wij naar u toe of het wordt een telefonisch interview (afhankelijk van wat het handigste is).

Wat levert het op?
Door het ophalen van uw mening willen we de apotheek, de huisarts, de thuiszorg en de zorgverzekeraar van advies voorzien over hoe het beter kan. Hoe zij beter kunnen aansluiten bij het dagelijks medicijngebruik van u. En uzelf ontvangt een presentje als blijk van dank.

Opgave of meer informatie
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Nancy Wijers en Marion Reinartz. Beide zijn projectleiders bij Zorgbelang Gelderland|Utrecht met o.a. het aandachtsgebied ‘farmaceutische patiëntenzorg’.
Hun contactgegevens zijn:

Marion Reinartz
Telefoon: 06 4212 8842 | 026 384 22 57
Email: marionreinartz@zorgbelanggelderland.nl

Nancy Wijers
Telefoon: 06 17497928 | 026 384 28 22
Email: nancywijers@zorgbelanggelderland.nl