Secretaris (m/v) landelijk bestuur Epilepsie Vereniging Nederland (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers/secretaris-(mv)-landelijk-bestuur-epilepsie-vereniging-nederland/)

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met epilepsie en hun naasten. De EVN behartigt de belangen van mensen met epilepsie, zorgt voor lotgenotencontact en geeft voorlichting en informatie over epilepsie. De EVN telt circa 4000 leden.

De EVN zoekt een nieuwe secretaris (m/v)
Medio april  komt  in het bestuur van  EVN de functie van secretaris vacant. Het bestuur bestaat uit zeven leden die zorgen voor visieontwikkeling en beleidskaders voor de uitvoering. Uitvoering geschiedt door het landelijk bureau en een grote groep vrijwilligers. De vrijwilligersorganisatie is zowel regionaal georganiseerd als in expertisecentra. Coördinatie geschiedt door het landelijk bureau. Het bestuur van  EVN ontwikkelt zich van een bestuur op afstand naar een bestuur dat dichter bij de uitvoering functioneert.

Profiel
De secretaris is verantwoordelijk voor het administratieve domein van de vereniging:
* Zorgdragen voor de leden- en vrijwilligersadministratie
* Voorbereiden van vergaderingen in overleg met de voorzitter
* Verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering
* Schrijven van stukken en correspondentie vanuit het bestuur
* Archivering van de stukken en correspondentie van het bestuur

Verder is het mogelijk dat de secretaris in voorkomende gevallen bestuurlijke taken vervult zoals de vertegenwoordiging in projecten. De secretaris kan werkzaamheden delegeren aan medewerkers of vrijwilligers van de vereniging en uitbesteden aan derden.

Wat verwachten we van een bestuurslid
We zoeken een enthousiasmerende teamspeler. Bestuurlijke ervaring is een pré maar geen vereiste. Evenals affiniteit met de doelgroep en/of patiëntenverenigingen. Andere kwaliteit die van belang is: een onafhankelijke, praktische en resultaatgerichte instelling.

Wat heeft de EVN te bieden?
Een enthousiast team waarin je de ruimte krijgt om jouw bijdrage te leveren aan het verder uitbouwen van de vereniging en de gelegenheid je zelf verder te ontplooien.

Informatie en procedure
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met
Arjan Wietses (voorzitter) via 06 1404 7432 of a.wietses@epilepsievereniging.nl of
Ada van’t Hoenderdal (secretaris) via 06 – 1353 0042.

De vereniging ontvangt je curriculum en motivatiebrief graag uiterlijk 6 maart via info@epilepsievereniging.nl. De te benoemen secretaris zal worden voorgedragen in de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 14 april.