Vrijwilligers gezocht: Gildeproject POWER (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers/vrijwilligers-gezocht-gildeproject-power/)

Het aantal POWER-deelnemers groeit gestaag en de POWER-activiteiten breiden zich verder uit. Daarom zoekt Gilde Zutphen op korte termijn enthousiaste vrijwilligers voor versterking van het projectteam. 

In het team is plaats voor zowel ervaren workshopbegeleiders als voor organisatie- en  communicatietalenten. Mannen en vrouwen met een HBO werk- en denkniveau, die zelfstandig kunnen werken en ook graag samen werken, zijn van harte welkom bij deze vrijwilligersgroep.  Affiniteit met het thema ouder worden is een voorwaarde, evenals goede communicatieve vaardigheden. Wie interesse heeft en meer wil weten kan contact opnemen met de projectcoördinator Cees de Boer: 06-51112960 of info@orweb.nl.

De volgende serie POWER workshops start eind oktober. Op 27 september is er om 15.00 uur weer een gratis informatiebijeenkomst over het project in het Pakhuis Noorderhaven, Lijmerij 23 te Zutphen (achter het NS Station). Meer informatie over POWER op www.gilde-zutphen.nl, bij projecten.

Achtergrond informatie:
POWER is een project van en voor senioren die willen investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het behouden en versterken van veerkracht en zelfstandigheid . 

Sinds februari 2015 is er drie keer een serie inspiratieworkshops gestart, waaraan in totaal meer dan 60 personen hebben deelgenomen. Deze workshops worden zeer positief gewaardeerd en zijn voor de meeste deelnemers de opstap naar zogenaamde POWER-kringen. Dit zijn zelfstandige groepjes die hun eigen periodieke activiteiten organiseren en op verzoek ondersteuning van een POWER-begeleider kunnen inroepen. Voorbeelden zijn een maandelijks POWER-café, een filosofiegroep, een kookgroep, wandelgroep of gezamenlijk theaterbezoek. Samen met oud-deelnemers wordt er twee keer per jaar een terugkombijeenkomst voor alle betrokkenen georganiseerd. 

De belangstelling voor de POWER-workshops neemt geleidelijk toe. De oud-deelnemers worden vaak belangrijke ambassadeurs voor het project. Eind oktober start er weer een serie van zes inspiratieworkshops.