Cliënten pleiten voor betere herstelgerichte zorg in GGZ