Activiteitenplan 2009

In dit activiteitenplan presenteren wij samenhangende programma’s van activiteiten die gerichtzijn op het bereiken van vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen. ZorgbelangGelderland richt zich in 2009 op de volgende programma’s: •Informatie en klachtenopvang •Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg •Participatie op regionaal en lokaal niveau •Aandacht voor kwetsbare burgers •Jeugdzorg •Dienstverlening aan de achterban •Communicatie en publiciteit

Auteur Zorgbelang Gelderland Uitgever Zorgbelang Gelderland Datum 07-11-2008
Download Activiteitenplan 2009 Definitief